Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 22.12.2019 - 08:35.

Utrudnienia w ruchu drogowym w ul. Białej

W środę 21 sierpnia rozpoczną się roboty budowlane związane z realizowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną przebudową sieci wodociągowej oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Białej. Do końca sierpnia zamknięty będzie odcinek ul. Białej na długości około 80 m od skrzyżowania z ul. Ludwika Waryńskiego w kierunku dworca Gdańsk Wrzeszcz. Oprócz zamknięcia fragmentu ul. Białej występować będą również miejscowe zawężenia jezdni, a na części ulicy obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy.

Cały zakres robót w ul. Białej obejmuje odcinek od ul. Wajdeloty do ul. Wyspiańskiego. Prace będą realizowane etapami do 22 grudnia 2019 r., z wyłączeniem kolejnych fragmentów jezdni. Informacje o bieżących utrudnieniach w ruchu znaleźć będzie można na stronie internetowej GIWK.

Celem inwestycji jest wymiana przestarzałego wodociągu o długości 650 m. w tym rejonie miasta, a co za tym idzie poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom.