Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 15.10.2019 - 11:00.

Zamknięcie fragmentu ul. Na Stoku

W poniedziałek (24.06) zostanie zamknięty fragment ul. Na Stoku, w pobliżu nieruchomości przy ul. Na Stoku 3 ABCD. Zamknięcie ulicy związane jest z koniecznością rozbiórki pustostanu, na który pozyskano zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Utrudnienia potrwają przez dwa tygodnie. Objazd wyznaczono ul. Pohulanka i ul. Biskupią.

W pobliżu ul. Na Stoku, ul. Pohulanka i ul. Biskupiej zostaną zabezpieczone skarpy. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy skarpy w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku. Druga część prac zostanie przeprowadzona w pobliżu ul. Biskupiej. W ramach inwestycji zostanie wykonana podpora gruntowa wraz ze studniami. Skarpy zostaną zabezpieczone specjalnymi gwoździami. Wykonany zostanie drenaż z odpływem prowadzącym do nowopowstałych studni. Cześć skarp zostanie wzmocniona i obudowana. Ponadto Wykonawca założy monitoring geodezyjny, który wskazywać będzie stan skarp. Osuwiska zyskają nową zieleń.  Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do listopada 2019 roku.

Więcej na http:stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.