Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 05.09.2020 - 07:00.

Przebudowa ul. Suchej

We wtorek 21 lipca rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Suchej w Gdańsku. W związku z nimi zmieni się organizacja ruchu na 130-metrowym odcinku tej ulicy. Roboty i utrudnienia w ruchu potrwają do 4 września.

Przebudowa fragmentu ul. Suchej polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej, a także sieci gazowej i energetycznej w rejonie połączenia ul. Suchej i drogi wewnętrznej łączącej ul. Suchą z ul. Starowiejską. Po zakończeniu tych robót na ulicy odtworzona zostanie jej nawierzchnia.

Ze względu na prowadzone prace ul. Sucha zostanie zamknięta od zjazdu do posesji nr 22. Ruch pojazdów będzie odbywał się objazdem przez ul. Sielską, Starowiejską oraz drogę wewnętrzną. Dojazd do posesji znajdujących się w rejonie robót (20-24, 29, 31, 33) będzie zapewniony. Dla pieszych wyznaczony zostanie ciąg pieszy.

Taka organizacja ruchu potrwa do zakończenia prac, które planowo ma nastąpić 4 września.

Przebudowa ul. Suchej realizowana jest w ramach umowy drogowej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z firmą ROBYG.

sucha