Winieta 1

Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. gen. Bora - Komorowskiego [AKTUALIZACJA 31.08]

W poniedziałek 22 czerwca rozpoczną się prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. gen. Bora – Komorowskiego. W ramach przebudowy zostanie wybudowane rondo, wykonane zostaną również przyległe chodniki. W czasie trwania robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Termin zakończenia prac to 31.03.2021 r.

AKTUALIZACJA - 31 sierpnia 2020

W poniedziałek 7 września ok. godz. 7:00 wprowadzony zostanie II etap przebudowy skrzyżowania ul. Droszyńskiego oraz gen. Bora-Komorowskiego. Ruch pojazdów wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego odbywać się będzie po wykonanej nowej nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej, a prace prowadzone będą na pozostałej części skrzyżowania.

W II etapie robót wyłączona z ruchu zostanie pas w relacji do ul. Piastowskiej wraz z przyległym chodnikiem i włączeniem do ul. Droszyńskiego na odcinku od ul. Bora-Komorowskiego w kierunku do ul. Słowiańskiej. Na ul. Słowiańskiej na odcinku od ul. Bora-Komorowskiego dp ul. Droszyńskiego utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy. Umożliwi to wyznaczenie trasy objazdu do drugiej części ul. Droszyńskiego w kierunku do ul. Śląskiej oraz dojazd do placu budowy i zaplecza warsztatowego pod nr Droszyńskiego 28. Na pozostałym, jednym pasie ruch w kierunku do ul. Piastowskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy - wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.

Ruch budowlany i dojazd do kompleksu warsztatów samochodowych pod nr 28 (na zapleczu posesji), będzie utrzymany starym zjazdem od ul. Droszyńskiego, ale wyznaczonym objazdem ul. Bora-Komorowskiego i ul. Słowiańską - wszystkie zalecane objazdy funkcjonujące od 22.06 (objazd ul. Chłopską, Piastowską i Poznańską) pozostają bez zmian.


Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. gen.Bora – Komorowskiego polegać będzie na budowie ronda wraz z przebudową wlotów ulic: Droszyńskiego i gen. Bora – Komorowskiego. Wykonane zostaną przyległe chodniki oraz zjazdy. Inwestycja obejmuje również małą architekturę oraz urządzenie terenów zielonych. Ponadto przebudowane zostaną sieci: gazowe, telekomunikacyjne, elektryczne oraz oświetlenia ulicznego. Zakres robót wymaga zmian w organizacji ruchu, które wprowadzane będą etapami w miarę postępu prac.

I etap – polegać będzie na wyłączeniu z ruchu zachodniej części skrzyżowania, pasa ruchu w relacji do ul. Chłopskiej wraz z przyległym chodnikiem i włączeniem do ul. Droszyńskiego – na odcinku od ul. Bora Komorowskiego w kierunku do ul. Słowiańskiej. Na ul. Słowiańskiej – od ul. Bora Komorowskiego do ul. Droszyńskiego przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy, co umożliwi wyznaczenie trasy objazdu do drugiej części ul. Droszyńskiego w kierunku do ul. Śląskiej. Na sąsiednim pasie ruchu w kierunku do ul. Piastowskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy - wahadłowy. Na ok. 95.0 mb przewężonego odcinka jezdni ruch będzie wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W przypadku pojawienia się zatorów wprowadzone zostanie ręczne sterowanie ruchem. Ruch budowlany i dojazd do kompleksu warsztatów samochodowych pod nr 28 (na zapleczu posesji), będzie utrzymany starym zjazdem od ul. Droszyńskiego, ale wyznaczonym objazdem ul. gen. Bora Komorowskiego i ul. Słowiańską.

II – etap polegać będzie na wyłączeniu z ruchu wschodniej części skrzyżowania, pasa ruchu w relacji do ul. Piastowskiej wraz z przyległym chodnikiem i włączeniem do ul. Droszyńskiego – na odcinku od ul. Bora Komorowskiego w kierunku do ul. Słowiańskiej. Na ul. Słowiańskiej – od ul. Bora Komorowskiego do ul. Droszyńskiego zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy, co umożliwi wyznaczenie trasy objazdu do drugiej części ul. Droszyńskiego w kierunku do ul. Śląskiej. Na sąsiednim pasie ruchu w kierunku do ul. Piastowskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy - wahadłowy. Na ok. 95.0 mb przewężonego odcinka jezdni ruch będzie wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W przypadku pojawienia się zatorów ruch będzie sterowany ręcznie.

Termin zakończenia prac to 31.03.2021 r.

Przebudowa układu drogowego realizowana jest w ramach umowy drogowej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z Torus sp. z o.o. sp.k. w ramach obsługi komunikacyjnej realizowanego budynku biurowo-usługowego przy ul. Droszyńskiego 24. Wartość umowy to ponad 1 mln 300 tyś zł.

Budowa ronda w rejonie skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Bora - Komorowskiego
Budowa ronda w rejonie skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Bora - Komorowskiego