Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 30.03.2020 - 07:00.

Prace serwisowe i konserwacyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą

Od wtorku 24 marca przez sześć kolejnych nocy w Tunelu pod Martwą Wisłą prowadzone będą prace serwisowe oraz konserwacyjne. Odbywać się one będą w obu rurach Tunelu (w stronę Stogów oraz Letnicy), ale nie będą wymagały zamknięcia całego Tunelu. Na czas prac ruch będzie jednak zawężany do jednego pasa.

Prace w Tunelu zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap zrealizowany zostanie w godzinach nocnych od 21:00 do 6:00 w następujących terminach:

  • z 24 na 25 marca
  • z 25 na 26 marca

W tych dniach przeprowadzony zostanie przegląd, konserwacja oraz kontrolne pomiary rozdzielnic SOS. Prace obejmą również czyszczenie oświetlenia orientacyjnego LED w Tunelu, a także czyszczenie i konserwację kamer monitoringu oraz czujników przekroczenia wysokości wjeżdżających do Tunelu pojazdów.

Drugi etap prac odbywał się będzie również w godzinach nocnych, tym razem od godz. 20:00 do godz. 6:00. Zostanie przeprowadzony w terminach:

  • z 26 na 27 marca
  • z 27 na 28 marca
  • z 28 na 29 marca
  • z 29 na 30 marca

W drugim etapie prac ściany Tunelu zostaną umyte za pomocą myjek ciśnieniowych. Dodatkowo wyczyszczone zostaną chodniki, przejścia poprzeczne wraz z drzwiami oraz hydranty. W sumie umyte zostanie ok. 15 tys. m2 powierzchni ścian Tunelu.

Prace serwisowe i konserwacyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą przeprowadzone zostaną przy częściowym ograniczeniu ruchu do jednego pasa. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania.