Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 18.10.2019 - 13:20.

Prace drogowe na ul. Wąwóz

W środę 28 sierpnia rozpoczną się roboty drogowe polegające na tymczasowym utwardzeniu fragmentu nawierzchni gruntowej ulicy Wąwóz płytami betonowymi typu IOMB. Przewidywany  termin zakończenia robót  18.10.2019r. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w tym rejonie.

Nie przewiduje się całkowitego zamknięcia ulicy oraz wprowadzenia objazdów. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.