Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 16.08.2020 - 07:00.

Prace drogowe na ul. Komandorskiej

W ramach bieżącego utrzymania dróg na ul. Komandorskiej wykonane zostaną prace polegające na wymianie zużytych płyt „meba” na płyty „yomb” na odcinku o długości 120 m, od posesji Komandorska 51 do skrzyżowania z ul. Nowa. Prace prowadzone będą z podziałem na odcinki, dojazd do posesji na odcinku objętym robotami będzie zapewniony każdorazowo na koniec dnia pracy. Prace potrwają planowo od 23 lipca do 14 sierpnia.