Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 15.10.2019 - 11:00.

Od 26 czerwca zamknięcie ul. Letnickiej

W ramach prac prowadzonych przy przebudowie ul. Letnickiej od 26 czerwca ulica zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Kierowcy będą mogli skorzystać z objazdów.

Ulica Letnicka będzie wyłączona z ruchu od ul. Wyzwolenia do budowanej inwestycji mieszkaniowej. Dojazd do ulic Starowiejskiej oraz Gwiazdy Morza będzie możliwy objazdem ulicami Wyzwolenia oraz Marynarki Polskiej. Taka organizacja ruchu zostanie planowo wprowadzona 26 czerwca o godz. 5:00 rano.

Utrudnienia w ruchu na ul. Letnickiej związane są z przebudową tej ulicy w ramach umowy zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Roboty drogowe na ul. Letnickiej polegać będą na likwidacji tymczasowej nawierzchni jezdni z płyt drogowych, budowie nowej jezdni o długości 280 metrów, a także budowie zjazdów oraz chodników i ciągu pieszo-jezdnego. W ramach robót sieciowych wykonane zostaną: odwodnienie uliczne i oświetlenie. Usunięta zostanie również kolizja z istniejącą infrastrukturą techniczną. Oprócz tego przy ulicy Letnickiej wykonana zostanie mała architektura oraz zieleńce. Przebudowa ulicy potrwa do końca września 2019 roku.

objazd_letnicka