UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 01.11.2020 - 07:00.

Od 24 czerwca utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Słowackiego

W pierwszym etapie prac kierowcy mogą się spodziewać utrudnień na odcinku od ul. Reymonta do ul. Chrzanowskiego. Kierowców obowiązują objazdy. Prace na tym odcinku potrwają do 1 listopada 2020 r. W pozostałej części ulicy ruch pozostaje dwukierunkowy.

Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w postaci ruchu jednokierunkowego - zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku ul. Chrzanowskiego.
Prace są związane z kompleksową modernizacją dolnego odcinka ul. Słowackiego w Gdańsku. W zakres inwestycji wchodzi modernizacja infrastruktury podziemnej (wodociąg, kanalizacja sanitarna, budowa kanalizacji deszczowej). Na całej długości zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni (asfaltowa), chodniki (płytki betonowe) zagospodarowanie zieleni przyulicznej. U zbiegu ulicy Słowackiego i Reymonta powstanie rondo. Wzdłuż ulicy zostaną zlikwidowane zatoki autobusowe.

Inwestycja jest realizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-2021. Prace będą realizowane przez firmę WODKAN-Grzenkowicz Sp. z o.o. Koszt prac to 8 569 410, 10 zł brutto.
Na bieżąco będziemy informować o kolejnych etapach inwestycji i związanych z tym utrudnieniach. Zakończenie wszystkich prac planowane jest 31 stycznia 2022 r.

BZ_utrudnienia_w_ruchu_m