Winieta 1

Od 15 kwietnia przebudowa ul. Jabłoniowej

AKTUALIZACJA 17.05

Ruch dwukierunkowy na przebudowanym odcinku ul. Jabłoniowej między ul. Przywidzką a Oliwkową zostanie przywrócony w sobotę 18 maja między godz. 8:00 a 9:00.

AKTUALIZACJA 29.04

Od 30 kwietnia od godz. 16:00 na odcinku ul. Jabłoniowej objętym przebudową (między ul. Przywidzką a Oliwkową) obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy. Tymczasowa organizacja ruchu z jednym kierunkiem w relacji do Obwodnicy Trójmiasta zostanie przywrócona w nocy z 5 na 6 maja.

AKTUALIZACJA 18.04

Ze względu na nagromadzenie prac drogowych na ulicy Jabłoniowej w celu poprawienia płynności ruchu nastąpiła zmiana w planowanej tymczasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Jabłoniowej między ul. Przywidzką a Oliwkową.

Od 22 kwietnia do 26 maja zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Oliwkowej do ul Przywidzkiej w kierunku Obwodnicy Trójmiasta (a nie jak pierwotnie planowano w kierunku Centrum). Objazd został wyznaczony ulicami:

  • dla pojazdów o masie do 3,5 t ul. Lubowidzką oraz Stężycką,
  • dla pojazdów o masie pow. 3,5 t - Obwodnicą Trójmiasta, al. Armii Krajowej oraz al. Vaclava Havla.

W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczną się roboty związane z przebudową odcinka ul. Jabłoniowej o długości ok. 110 metrów między ulicami Przywidzką a Oliwkową. Prace polegać będą na wykonaniu poszerzenia jezdni, budowie zjazdu na teren inwestycji centrum logistycznego, przebudowie nawierzchni jezdni na całej szerokości oraz budowie nowego chodnika. Dodatkowo wykonane zostaną oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną sieci wodociągowe i teletechniczne.

Na odcinku ul. Jabłoniowej, na którym prowadzone będą prace drogowe, wystąpią utrudnienia w ruchu:

  • Od 15 do 22 kwietnia nastąpią miejscowe zawężenia jezdni ul. Jabłoniowej.
  • Od 22 kwietnia do 26 maja na przebudowywanym odcinku drogi wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu w relacji od ul. Przywidzkiej w stronę Centrum. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: od strony Centrum ul. Kartuską lub Armii Krajowej do Obwodnicy Trójmiasta, a następnie ul. Lubowidzką do ul. Jabłoniowej i Przywidzkiej. Od strony ul. Warszawskiej objazd przebudowywanego odcinka będzie możliwy ulicami Cedrową, Leszczynową lub Stężycką.

Przebudowa ul. Jabłoniowej prowadzona jest w ramach umowy drogowej na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych.