Winieta 1

Most Siennicki z ograniczeniem do 10t

20 czerwca na Moście Siennickim wprowadzone zostanie  ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10t. Rozszerzona zostanie także o odcinek ul. Siennickiej strefa Tempo 30.

W związku z corocznym przeglądem obiektów inżynierskich od 20 czerwca 2020 r. (sobota) na Moście Siennickim w ciągu ul. Siennickiej, zostanie ograniczony ruch samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10t. W związku z powyższym na obiekcie zostaną ustawione znaki B-5 10t.  Ponadto rozszerzona zostanie strefa ograniczonej prędkości do 30km/h o odcinek ul. Siennickiej od skrzyżowania z ul. Stary Dwór oraz ul. Przetoczną (dotychczas strefa Tempo 30 obowiązywała na terenie Przeróbki od skrzyżowania ul. Siennickiej z ul. Bajki).

Nowa organizacja ruchu nie wpłynie na kursowanie komunikacji miejskiej.