Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 31.08.2020 - 08:00.

Modernizacja kolejnego odcinka ul. Uranowej

We wtorek 5 maja rozpoczną się prace modernizacyjne na ulicy Uranowej, na odcinku od ulicy Krzemowej do ulicy Biskupa Dominika. W związku z remontem, kierowcy i piesi muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.
 
W zakresie prac znajdzie się wymiana nawierzchni jezdni, przebudowa chodników i miejsc postojowych wzdłuż ulicy, wymiana wpustów deszczowych, regulacja studzienek oraz budowa dwóch progów zwalniających w ciągu ulicy Uranowej.
 
Zakres robót wymaga zmian w organizacji ruchu, które wprowadzane będą etapami w miarę postępu prac. Na czas prac zamknięte zostaną chodniki, a Wykonawca zapewni dojścia do budynków. Dodatkowo, w trakcie robót będą sukcesywnie zajmowane kolejne miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, które będą ponownie udostępniane po wykonaniu nowych. W trakcie wymiany nawierzchni na ulicy Uranowej będzie funkcjonować ruch jednokierunkowy po jednym pasie ruchu, w kierunku od ul. Krzemowej w stronę ul. Emilii Hoene. Najpierw zostanie zamknięty prawy, a następnie lewy pas jezdni. Tymczasowa organizacja ruchu utrzyma się przez ok. 4 miesiące. O szczegółach wprowadzanych zmian będziemy informować z wyprzedzeniem.
 
Modernizacja chodników i jezdni ulicy Uranowej jest realizowana w ramach Programu Modernizacji Chodników. Wykonawcą prac jest firma Kruszywo sp. z o.o. Koszt prac wyniesie ok. 754 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2020 r.
Uranowa 04-05-20 szablon OpenStreetMap (002)