Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 31.05.2019 - 07:00.

Drugi etap naprawy barier na Estakadzie na Węźle Okopowa

Od końca listopada ubiegłego roku trwają prace związane z naprawą barieroporęczy na Estakadzie na Węźle Okopowa w Gdańsku. We wtorek 19 marca rozpocznie się drugi etap robót i związana z nim zmiana organizacji ruchu. Przewidywany termin zakończenia prac to maj 2019 roku.

W drugim etapie prac naprawiane będą bariery po prawej, zewnętrznej stronie Estakady. W związku z tym ruch pojazdów będzie odbywał się tylko lewym jej pasem.

Naprawa barieroporęczy na Estakadzie na Węźle Okopowa polega na ich zdemontowaniu, wyeliminowaniu usterek, wykonaniu nowych powłok antykorozyjnych i ponownym montażu. Barieroporęcze są sukcesywnie demontowane. Kolejno, partiami trafiają na warsztat, gdzie są przebudowane i modernizowane, a następnie powrócą na swoje miejsce.