Zmiany w organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Dominika

W sobotę 27 lipca rozpocznie się 759. Jarmark Św. Dominika. Święto kupców i kupujących wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku. Obowiązują one od poniedziałku 15 lipca do 1 września.
street005
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu obowiązują od 15 lipca. Wśród nich znajdują się:

  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ulicach: Podwale Staromiejskie, Grodzka, Wapiennicza w relacji do ul. Stara Stocznia,
  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ulicach: Igielnickiej, Stolarskiej (od skrzyżowania z ul. Podwale Staromiejskie do skrzyżowania z ul. Refektarską – w relacji do ul. Łagiewniki,
  • Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Mniszki w relacji od skrzyżowania z ul. Brygidki do skrzyżowania z ul. Katarzynki.

Wymienione powyżej zmiany funkcjonować będą do 1 września.

Uwaga! Wyznaczone nowe miejsca postojowe znajdują się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania. Postój pojazdu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.

Z kolei od czwartku 18 lipca z ruchu kołowego w godz. 10:00 – 20:00 wyłączone będą następujące ulice: Tkacka, Kołodziejska, Węglarska, Pańska, Św. Ducha (na odcinku od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej), Szeroka (na odcinku od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej), Groble I-IV, Straganiarska (na odcinku od ul. Grobla III do ul. Warzywniczej). Dostęp do tych ulic będzie możliwy jedynie za okazaniem identyfikatora wydanego przez MTG S.A. Tego dnia odwróceniu ulegnie również jeden kierunek ruchu na ul. Szklary oraz ul. Lawendowej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Podwale Staromiejskie. Te zmiany funkcjonować będą do 24 sierpnia.

Kolejne zmiany w organizacji ruchu polegać będą na przesunięciu granic Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) do ul. Podwale Staromiejskie. Zmiany granic SOD obowiązywać będą od 18 lipca do 1 września. Do dotychczasowej Strefy dołączone zostaną następujące ulice: Szeroka, Pańska, Szklary, Lawendowa, Świętojańska, Straganiarska, Słomiana, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Tobiasza, Targ Rybny, Warzywnicza, Różana, Minogi, Tokarska oraz Tandeta.

Aby móc poruszać się SOD samochodem należy zaopatrzyć się w Identyfikator IGM. Szczegóły dotyczące Strefy Ograniczonej Dostępności oraz Identyfikatora IGM

Identyfikatory obowiązujące w dniach 18 lipca 2019 r. – 1 września 2019 r. będą wydawane także od dnia 17 lipca 2019 r. na ul. Długi Targ 39/40, pok. 203 (II piętro)
w następujących godzinach:

  • Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 – 10:00 oraz 14:00 – 16:00
  • Środa: 8:00 – 10:00 oraz 15:00 – 17:00
  • Piątek: 8:00 – 15:00

Pod ww. adresem będą również wydawane identyfikatory uprawniające do przejazdu przez zamkniętą dla ruchu ul. Straganiarską.

Przypominamy, że w obszarze SOD (stałym oraz rozszerzonym) obowiązuje oznakowanie „strefa zamieszkania”, co zobowiązuje kierowców do poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h i parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Ponadto kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Posiadanie Identyfikatora IGM nie zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, w obrębie której znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności.

Osoby posiadające ważny Identyfikator IGM w stały obszar SOD-u uprawnione będą do wjazdu i poruszania się także w rozszerzonej Strefie Ograniczonej Dostępności i nie muszą składać wniosku o dodatkowy. Także osoby posiadające abonament, umożliwiający postój w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) lub Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca na obszarze EG lub AG, która znajduje się wewnątrz SOD-u, nie muszą wyrabiać dodatkowego identyfikatora.

W związku z usytuowaniem stanowisk handlowych Jarmarku Św. Dominika na ul. Długie Ogrody w dniach 18 lipca – 24 sierpnia zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • ul. Szopy będzie drogą bez przejazdu (dojazd będzie możliwy od strony ul. Kamienna Grobla),
  • na północnej jezdni ul. Długie Ogrody na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Szafarnia zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Zlokalizowanie stoisk jarmarkowych na ul. Długie Ogrody wiąże się z likwidacją miejsc parkingowych, znajdujących się na tej ulicy.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP