Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdańska w okresie wakacji

Od poniedziałku 29 czerwca na obszarze Starego i Głównego Miasta obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Ma ona związek z rozpoczynającym się okresem wakacji, a także zbliżającym się Jarmarkiem Św. Dominika. Zmiany obowiązywać będą do 31 sierpnia. Także w tym samym okresie na Głównym Mieście rozszerzone zostaną granice Strefy Ograniczonej Dostępności, w której należy poruszać się pojazdem z identyfikatorem IGM.
W okresie wakacji w Śródmieściu Gdańska obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu
W okresie wakacji w Śródmieściu Gdańska obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu
fot. Magdalena Kiljan/GZDiZ

Zmiany w organizacji ruchu od 29 czerwca:

  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ulicach: Podwale Staromiejskie (od skrzyżowania z ul. Lawendową), Grodzka, Wapiennicza w relacji do ul. Stara Stocznia,
  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ulicach: Igielnickiej, Stolarskiej od skrzyżowania z ul. Podwale Staromiejskie do skrzyżowania z ul. Refektarską w relacji do ul. Łagiewniki,
  • odwrócenie kierunku ruchu na ulicach Mniszki w relacji od skrzyżowania z ul. Brygidki do skrzyżowania z ul. Katarzynki, Szklary w relacji od skrzyżowania z ul. Szeroką do Podwala Staromiejskiego oraz Lawendowej w relacji od skrzyżowania z ul. Świętojańską do Podwala Staromiejskiego.

Uwaga! Wyznaczone nowe miejsca postojowe znajdą się wewnątrz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Aby z nich skorzystać należy wnieść opłatę, która pobierana będzie od poniedziałku do niedzieli.

Kolejną zmianą organizacji ruchu, która obowiązywać będzie od 29 czerwca do 31 sierpnia będzie przesunięcie granic Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście do ul. Podwale Staromiejskie. W rozszerzonej SOD oprócz dotychczasowych ulic znajdą się także (podobnie jak w 2019 roku) następujące ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla III, Grobla II, Grobla IV, Pachołów, Tobiasza,  Tandeta, Różana, Zaułek Zachariasza Zappio, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tandeta, Tokarska, Minogi, Podmurze, Latarniana. Nowością w stosunku do ubiegłego roku będzie wprowadzenie strefy ograniczonej dostępności na ul. Sukienniczej na odcinku od ul. Dylinki do Kanału Raduni.

Aby móc poruszać się w SOD samochodem należy posiadać identyfikator IGM. Informacje o tym, kto jest uprawniony do jego otrzymania i jak go wyrobić można znaleźć na stronie internetowej GZDiZ www.gzdiz.gda.pl w zakładce Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Osoby, które posiadają ważny identyfikator IGM w stałym obszarze Strefy Ograniczonej dostępności nie potrzebują wyrabiać nowego. Także osoby posiadające aktualny abonament umożliwiający postój w ŚSPP lub ważną Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca w Sektorze EG lub FGM nie muszą składać wniosku o dodatkowy identyfikator.

Natomiast osoby, które nie posiadają identyfikatora IGM, a będą poruszać się w rozszerzonej Strefie Ograniczonej Dostępności mogą zaopatrzyć się w identyfikator ważny w dniach 29 czerwca 2020 – 31 sierpnia 2020. Wydawane one będą w hallu Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 (parter) od 24 czerwca do 3 lipca (z wyłączeniem soboty i niedzieli 27-28 czerwca) w godz.: 12:00-16:00. Tam będą również wydawane identyfikatory uprawniające do przejazdu przez zamkniętą dla ruchu ul. Straganiarską. Uwaga! W IKM wydawane są tylko identyfikatory do rozszerzonego SOD ważne w okresie wakacji.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz identyfikator do rozszerzonej SOD można otrzymać w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Przypominamy, że w całej Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście (stałej, jak i rozszerzonej) obowiązują przepisy dotyczące poruszania się w strefie zamieszkania. Zakładają one pierwszeństwo ruchu pieszego, maksymalną prędkość pojazdów do 20 km/h oraz postój wszystkich pojazdów wyłącznie w miejscach wyznaczonych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP