Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdańska na czas wakacji

W poniedziałek 28 czerwca 2021 r. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na terenie Starego i Głównego Miasta, które związane są z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Zmiany są takie same jak w ubiegłym roku i obowiązywać będą do 31 sierpnia 2021 r. W tym okresie na Głównym Mieście rozszerzone zostaną granice Strefy Ograniczonej Dostępności, w której należy poruszać się pojazdem z identyfikatorem IGM.
W czasie wakacji w Śródmieściu obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.
W czasie wakacji w Śródmieściu obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.
fot. Magdalena Kiljan/GZDiZ

Zmiany w organizacji ruchu obowiązujące od 28 czerwca do 31 sierpnia

  • Ruch jednokierunkowy i dodatkowe miejsca postojowe na ulicach: Podwale Staromiejskie (od skrzyżowania z ul. Lawendową), Grodzka, Wapiennicza w relacji do ul. Stara Stocznia.
  • Ruch jednokierunkowy i dodatkowe miejsca postojowe na ulicach: Igielnicka, Stolarska (od skrzyżowania z ul. Podwale Staromiejskie do skrzyżowania z ul. Refektarską) w relacji do ul. Łagiewniki.
  • Odwrócenie kierunku ruchu na ulicach: Mniszki (od skrzyżowania z ul. Brygidki do skrzyżowania z ul. Katarzynki), Szklary (od skrzyżowania z ul. Szeroką do ul. Podwale Staromiejskie) i Lawendowa (od skrzyżowania z ul. Świętojańską do ul. Podwale Staromiejskie).

Uwaga! Wyznaczone nowe miejsca postojowe obejmuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Zaparkowanie pojazdu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.

Przesunięcie granic Strefy Ograniczonej Dostępności do ul. Podwale Staromiejskie

Kolejna zmiana w organizacji ruchu, która obowiązywać będzie od 28 czerwca do 31 sierpnia w Śródmieściu Gdańska polegać będzie na przesunięciu granic Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) do ul. Podwale Staromiejskie. W rozszerzonej SOD oprócz dotychczasowych ulic znajdą się także ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Pachołów, Tobiasza,  Tandeta, Różana, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tandeta, Tokarska, Minogi, Podmurze, Latarniana, a także ul. Sukiennicza na odcinku od ul. Dylinki do Kanału Raduni.

Przypominamy, że w całej Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście (zarówno stałej, jak i rozszerzonej) obowiązują przepisy dotyczące poruszania się w strefie zamieszkania. Zakładają one pierwszeństwo ruchu pieszego, maksymalną prędkość pojazdów do 20 km/h oraz postój wszystkich pojazdów wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

W Strefie Ograniczonej Dostępności potrzebny identyfikator IGM

Do poruszania się samochodem w granicach rozszerzonej i stałej SOD konieczne jest posiadanie identyfikatora IGM. Przysługuje on mieszkańcom nieruchomości (zarówno właścicielom oraz najemcom), a także właścicielom, najemcom bądź dzierżawcom lokali użytkowych mieszczących się w SOD. O identyfikator IGM dla swoich pracowników mogą również wystąpić instytucje, które mają w SOD swoją siedzibę.

Osoby uprawnione zapraszamy po bezpłatne identyfikatory IGM do:

  • Punktu Obsługi GZDiZ przy ul. Wodopój 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00 – 16:30.
  • Biura Obsługi Klienta GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00 – 16:30.
  • Siedziby GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Identyfikatory do rozszerzonej Strefy Ograniczonej Dostępności wydawane będą od 23 czerwca do 31 sierpnia.

Więcej informacji jak uzyskać identyfikator IGM oraz druk wniosku o jego wydanie dostępne są na stronie www.gzdiz.gda.pl w zakładce Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Dodatkowego identyfikatora nie będą potrzebować:

  • osoby posiadające ważny identyfikator IGM w stałym obszarze SOD.
  • posiadacze aktualnej Karty Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca lub Karty Opłaty Zryczałtowanej Działalności Gospodarczej w sektorze FGM.
Wzór identyfikatora IGM obowiązującego w rozszerzonej SOD
Wzór identyfikatora IGM obowiązującego w rozszerzonej SOD
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP