Winieta 1
Winieta 1

Zmiana harmonogramu zwodzenia kładki na Ołowiankę 4 czerwca oraz w weekend 8 i 9 czerwca

We wtorek 4 czerwca, a także w sobotę i niedzielę 8 i 9 czerwca zmieniony zostanie harmonogram zwodzenia kładki na Ołowiankę. Zmiany związane są z odbywającymi się Świętem Wolności i Solidarności oraz Regatami o Puchar Mariny.
Kładka na Ołowiankę
Kładka na Ołowiankę
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

We wtorek w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance odbędzie się debata z udziałem samorządowców z całej Polski. Dlatego też więcej czasu na skorzystanie z kładki będą mieli piesi. Tego dnia w godz. 12:30 – 15:00 kładka będzie udostępniona tylko dla ruchu pieszego. Oznacza to, że w tych godzinach kładka będzie opuszczona i nie będą wykonywane operacje jej podnoszenia. Wstrzymany zostanie ruch wodny oraz żeglugi śródlądowej i innych jednostek pływających.

Z kolei w sobotę, a także w niedzielę, kiedy odbywać się będą Regaty o Puchar Mariny w godz. 9:00 – 10:30 kładka zostanie podniesiona, by umożliwić jednostkom wypłynięcie z przystani jachtowej na linię startu regat. W tym czasie nie będą wykonywane operacje opuszczania  kładki dla ruchu pieszych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT