Zielono-czerwone pasy na ulicach przy gdańskich szkołach. Dla większego bezpieczeństwa

Druga połowa wakacji to czas przygotowań do nowego roku szkolnego – zakupu podręczników, zeszytów i przyborów niezbędnych dla każdego ucznia. Również Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przygotowuje się na pierwszy dzwonek – w sierpniu odmalowujemy i uzupełniamy oznakowanie przy placówkach edukacyjnych. Nowością są zielono-czerwone pasy malowane przy przejściach dla pieszych oraz napisy „SZKOŁA”. Wszystko po to, by były one widoczne z daleka i skłaniały kierowców do zachowania szczególnej ostrożności.
Nowe oznakowanie poziome wymalowane zostanie przy 77 gdańskich szkołach
Nowe oznakowanie poziome wymalowane zostanie przy 77 gdańskich szkołach
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Nowe oznakowanie przy 77 szkołach

Malowanie nowych znaków poziomych zainaugurowano jeszcze przed wakacjami. W czerwcu pierwsze znaki pojawiły się przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego. W sierpniu malujemy kolejne pasy oraz napisy „SZKOŁA” przy innych placówkach. W sumie nowe oznakowanie wykonane zostanie przy 77 szkołach w wybranych lokalizacjach. Dlaczego właśnie tam?

To efekt przeprowadzonego w 2019 i 2022 roku audytu warunków ruchu pieszego i rowerowego wokół gdańskich szkół. Audyt pozwolił na określenie podstawowych standardów bezpieczeństwa w zakresie wyposażenia dróg dojścia i dojazdu uczniów do szkół. Pojawiły się w nim również zalecenia z zakresu inżynierii ruchu i oznakowania dla konkretnych lokalizacji, które pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa ruchu przy szkołach. Bazując na doświadczeniach z Danii, Holandii oraz Włoch zdecydowano się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy szkołach, przy których dotychczasowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagały uzupełnienia. Stąd do istniejących znaków pionowych T-27 tzw. „agatek” oraz tablic radarowych informujących o prędkości pojazdów dokładane są dodatkowe elementy jednolite dla całego miasta – zielono-czerwone pasy wraz z napisami „SZKOŁA”.

Dlaczego zielono-czerwone pasy?

Projektując oznakowanie o bezpośrednim sąsiedztwie szkoły kierowaliśmy się aspektami dostrzegalności z poziomu kierowcy. Stąd też kolory, które mają „rzucać się w oczy” kierowcom i odróżniać się od tradycyjnie stosowanych znaków poziomych barwy białej. Przyjęta została przy tym forma analogiczna do znaku poziomego p-10 „przejście dla pieszych”, czyli popularna „zebra”. Oznakowanie będzie identyczne przy każdej z 77 szkół. Dzięki temu ma zwiększyć się świadomość kierowców, którzy widząc zielono-czerwone pasy zorientują się, że znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Warto podkreślić również fakt, że nowe oznakowanie wykonane zostanie w technice strukturalnej grubowarstwowej chemoutwardzalnej. Dzięki niemu kierowca nie tylko zobaczy nowe oznakowanie, ale również „usłyszy” je pod kołami swojego pojazdu.

Odświeżamy istniejące oznakowanie

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego już tradycyjnie w sierpniu odmalowujemy oznakowanie poziome przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych. Oczyszczamy również znaki pionowe „przejście dla pieszych” oraz „agatki”.

Nowe oznakowanie ma skłonić kierowców do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy w pobliżu szkół
Nowe oznakowanie ma skłonić kierowców do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy w pobliżu szkół
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP