Zielona Wstążka Dla Planety 2020

Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie. Tak brzmi hasło kolejnej kampanii „Zielona Wstążka Dla Planety”, do której wzorem lat ubiegłych przyłącza się Miasto Gdańsk. Z tej okazji 5 czerwca zaświeci się na zielono iluminacja wiaduktu przy ulicy Kościuszki.
Wiadukt w ciągu ulicy Kościuszki
Wiadukt w ciągu ulicy Kościuszki
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

05.06 (piątek) 2020 r., wraz z uruchomieniem oświetlenia miejskiego zostanie podświetlony na zielono wiadukt w ciągu ul. Kościuszki. Iluminacja będzie świeciła do poranka 8 czerwca. Kampania „Zielona Wstążka Dla Planety” jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

W tym roku hasłem przewodnim kampanii #DlaPlanety jest wezwanie: Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych związanych z utratą różnorodności biologicznej.

Przyłączając się do akcji chcemy przypomnieć mieszkańcom Gdańska o prawach Natury i o tym, jak bardzo jesteśmy od niej zależni. Utrata bioróżnorodności to nie tylko zniknięcie z powierzchni Ziemi tego czy innego gatunku. To ryzyko całego szeregu niepożądanych skutków ubocznych – od rozpowszechniania się na danym obszarze obcych gatunków inwazyjnych, poprzez osłabienie zdolności naturalnego pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy i torfowiska.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP