Zetniemy pobocze, aby ułatwić odprowadzenie wody z jezdni

Od 20 do 27 marca na Trasie Sucharskiego prowadzone będą prace ścinania poboczy. Odbywać się będą na jezdni w kierunku drogi S7 na odcinku od węzła Michałki do węzła Gdańsk Port. W trakcie robót zmieni się organizacja ruchu – zamknięty zostanie prawy pas jezdni.
Na zdjęciu widoczny jest znak Uwaga, roboty drogowe
Prace na Trasie Sucharskiego potrwają od 20 do 27 marca
Karol Stańczak/GZDiZ

Ścinanie poboczy – co to takiego?

Ścinanie pobocza polega na usuwaniu, z pomocą specjalistycznej maszyny, nadmiaru gruntu znajdującego się na poboczu drogi oraz nadawaniu mu spadku poprzecznego. Dzięki temu z nawierzchni jezdni pozbawionej podziemnej kanalizacji deszczowej możliwe jest odprowadzenie wód opadowych, np. do rowów retencyjnych. To z kolei poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego, a zarazem wpływa pozytywnie na trwałość i stan techniczny nawierzchni. Zaleganie na jej powierzchni wody może powodować z czasem pęknięcia, a w ich następstwie powstawanie ubytków.

Zmiany w organizacji ruchu

Podczas ścinania poboczy jezdnia Trasy Sucharskiego na całym odcinku prowadzonych prac będzie zawężona do jednego pasa ruchu. Wyłączony zostanie prawy pas, do dyspozycji kierowców pozostanie lewy. Ponadto obniżona do 50 km/h zostanie dopuszczalna prędkość. 

Roboty trwać będą tydzień od 20 do 27 marca i podzielone będą na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek od węzła Michałki do wiaduktu w ciągu ul. Tama Pędzichowska. Drugi etap – od wiaduktu do węzła Gdańsk Port. 

Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu ze względu na warunki atmosferyczne.

Odcinek Trasy Sucharskiego, na którym będzie ścinane pobocze
Odcinek Trasy Sucharskiego, na którym będzie ścinane pobocze
brak autora

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP