Ze względu na zagrożenie dla ludzi i mienia wyciętych zostanie 8 martwych i zamierających drzew w Śródmieściu Gdańska. Będą nasadzenia zastępcze

Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpimy jutro tj. 23 lutego 2021 r. do wycinki 8 martwych i zamierających drzew w pasach drogowych na terenie Śródmieścia Gdańska. Przegląd drzewostanu wykazał, że ich stan techniczny stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 13 drzew posadzonych będzie w ramach nasadzeń zastępczych.
Drzewo przeznaczone do usunięcia na ul. Podbielańskiej
Drzewo przeznaczone do usunięcia na ul. Podbielańskiej
fot. GZDiZ

Prace realizowane będą na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalających na wycięcie drzew na podstawie wizji terenowej, która potwierdziła zasadność wniosku złożonego przez GZDiZ. Usuniętych zostanie 8 zagrażających bezpieczeństwu drzew. Po jednym na ulicach: Karmelickiej (klon jawor), Rajskiej (śliwa domowa), Podbielańskiej (lipa drobnolistna), Stajennej (lipa drobnolistna), Stolarskiej (klon jawor), Gnilnej (jarząb pospolity) i 2 jarzęby przy ul. Podwale Staromiejskie.

W zamian za usuniecie powyższych drzew 31.06.2022 r. przy ulicach: Wiosny Ludów Stajennej i Rajskiej posadzonych zostanie 13 drzew (1 lipa drobnolistna, 4 lipy holenderskie, 2 jarzęby szwedzkie, 6 kasztanowców zwyczajnych).

Prace rozpoczną się we wtorek 23.02.2021 r., a czas ich trwania uzależniony będzie od warunków pogodowych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT