Ze względów bezpieczeństwa wyciętych zostanie 12 martwych i zamierających drzew przy ul. Kościuszki

Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego przystąpimy jutro do wycinki 12 suchych i zamierających drzew w pasie drogowym ul. Kościuszki. Przegląd drzewostanu wykazał, że ich stan techniczny stwarza realne zagrożenie.
Martwe drzewa na ul. Kościuszki
fot. GZDiZ

Prace realizowane będą na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-PZ.7120.1.312.2019 z dnia 05.11.2019 r. zezwalającej na wycięcie drzew na podstawie wizji terenowej, która potwierdziła zasadność wniosku złożonego przez GZDiZ. Stan drzew nie rokuje, a stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego.

Drzewostan przy ul. Kościuszki obejmować będą również cięcia sanitarne i techniczne w koronach pozostałych drzew w zakresie adekwatnym do ich stanu zdrowotno - technicznego. Prace te wpłyną na poprawę warunku wzrostu drzew m. in. poprzez usunięcie jemioły.

Prace rozpoczną się w środę 22.01.2020 r., a czas ich trwania uzależniony będzie od warunków pogodowych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP