Ze względów bezpieczeństwa, na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego Zaspa, wycięte zostaną 4 drzewa. W ramach nasadzeń zastępczych posadzonych zostanie 8 drzew

Zgodnie z Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpimy jutro tj. 2 lipca do wycinki 3 martwych i 1 zamierającego drzewa na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego Zaspa, wpisanego do rejestru zabytków, przy ul. Chrobrego 80 w Gdańsku. Przegląd drzewostanu wykazał, że ich stan techniczny stwarza realne zagrożenie.
Drzewa przy Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Zaspie
Drzewa na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Zaspie
fot. GZDiZ

Prace realizowane będą na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5146.350-2.2020.MMr z dnia 01.03.2021 r. zezwalającej na wycięcie drzew, która potwierdziła zasadność złożonego przez GZDiZ wniosku. Zgodnie z Decyzją PWKZ wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym lub po stwierdzeniu braku obecności gniazdujących ptaków. Z uwagi na zagrożenia życia i zdrowia przeprowadzono oględziny w terenie. Jednoznacznie stwierdzono na drzewach przeznaczonych do wycinki oraz w ich sąsiedztwie brak obecności gniazdujących ptaków.

Decyzja PWKZ nakłada obowiązek nasadzeń zastępczych. Także na terenie cmentarza w zamian za usunięcie 4 drzew do końca grudnia 2022 r. posadzonych zostanie 6 sztuk kasztanowców zwyczajnych i 2 sztuki klonów srebrzystych zgodnie z parametrami wskazanymi w Decyzji.

Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP