Ze względów bezpieczeństwa musimy usunąć 12 martwych i zamierających drzew wzdłuż al. Grunwaldzkiej

Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego przystąpimy jutro do wycinki 12 suchych i zamierających drzew w pasie drogowym al. Grunwaldzkiej między Wrzeszczem, a Sopotem. Przegląd drzewostanu wykazał, że stan techniczny drzew stwarza realne zagrożenie.
Drzewa przeznaczone do wycinki
fot. GZDiZ

Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-PZ-7120.1.298.2019 z dnia 3.10.2019 r. zezwalającej na wycięcie drzew na podstawie wizji terenowej, która potwierdziła zasadność wniosku złożonego przez GZDiZ. Drzewa wskazane do usunięcia posiadają uszkodzenia z wypróchnieniami i ubytki kory na pniach. Stan drzew nie rokuje, a stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego.

Prace rozpoczną się w czwartek 12.12.2019 r., a czas ich trwania uzależniony będzie od warunków pogodowych.  


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT