Winieta 1
Winieta 1

Zarządzenie nr 327/20 Prezydenta Miasta Gdańska

Zarządzenie nr 327/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.03.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT