Winieta 1
Winieta 1

Zarządzenie nr 1836/19 Prezydenta Miasta Gdańska

ZARZĄDZENIE NR 1836/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT