Winieta 1
Winieta 1

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT