Nierozstrzygnięty przetarg na najem zespołu lokali w przejściu podziemnym przy Bramie Wyżynnej [AKTUALIZACJA 29.07]

29 lipca odbyła się kolejna próba wyboru najemcy zespołu lokali użytkowych w przejściu podziemnym pod ulicą Wały Jagiellońskie. Podobnie jak 22 lipca do procedury przetargowej w formie ustnej licytacji nie zgłosił się żaden oferent. W związku z tym przetarg został zakończony jako nierozstrzygnięty.
Zespół lokali użytkowych w przejściu podziemnym pod Wałami Jagiellońskimi
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 

AKTUALIZACJA - 29 lipca 2020

Przetargiem objęty był zespół lokali użytkowych, które znajdują się w przejściu podziemnym pod ulicą Wały Jagiellońskie. Na zespół lokali składają się pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo-usługowej oraz toalety, które najemca miał obowiązek utrzymywać z możliwością poboru opłat za korzystanie z nich. Do zadań najemcy miała należeć również obsługa platform dla osób niepełnosprawnych znajdujących się przy schodach prowadzących na przystanki tramwajowe.

O przyszłości lokalu i jego wykorzystaniu, jak również innej formie wyboru najemcy, np. w formie pisemnego konkursu zadecydują władze miasta. Do tego czasu lokal pozostanie pusty.

O dalszych krokach, mających na celu wybór najemcy lokali w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie poinformujemy w odrębnym komunikacie.


AKTUALIZACJA - 22 lipca 2020

W środę 22 lipca w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Wyspiańskiego odbył się przetarg na najem zespołu lokali użytkowych znajdujących się w przejściu podziemnym pod ulicą Wały Jagiellońskie. Przejście stanowi połączenie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk.

Ze względu na fakt, że do przetargu nie stanął żaden oferent, najemca nie został wybrany. W związku z tym ponowna procedura przetargowa w formie ustnej licytacji czynszu przeprowadzona zostanie w środę 29 lipca o godz. 9:00 w sali nr 19 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska stawka czynszu do licytacji będzie wynosić 33 zł netto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu powinny wpłacić wadium w wysokości 6 856,00 zł na konto GZDiZ w Banku PEKAO S.A. nr rachunku 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860 z dopiskiem „przetarg - Wały Jagiellońskie” (wpłata najpóźniej w dniu 28 lipca 2020 r. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto GZDiZ.)

Ogłoszenie o przetargu


7 lipca 2020

Lipcowy przetarg to trzecia próba wyboru najemcy dla zespołu lokali w przejściu pod Wałami Jagiellońskimi. Najemca, który został wybrany w pierwszym przetargu we wrześniu ubiegłego roku, ostatecznie nie zdecydował się na zawarcie umowy. Z kolei drugi przetarg, zaplanowany na marzec tego roku, ze względu na sytuację epidemiczną musiał zostać odwołany.

Trzeci przetarg odbędzie się 22 lipca w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A w sali 19 o godz. 9:00. Będzie miał formę ustnej licytacji wysokości czynszu za zespół lokali. Składa się on z lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo-usługowej oraz z pomieszczeń, gdzie znajdują się toalety. Całość została wyremontowana w ramach prac związanych z budową Forum Gdańsk.

Wyłoniony w przetargu najemca lokalu oprócz prowadzenia punktu handlowego lub usługowego będzie miał obowiązek codziennej bieżącej obsługi toalet (w godz. 6:00 – 20:00), znajdujących się w przejściu podziemnym – utrzymania ich w czystości oraz dokonywania drobnych napraw. Będzie mógł przy tym pobierać opłaty za korzystanie z toalet w kwocie nie wyższej niż 2 zł. Najemca, we własnym zakresie, będzie mógł zainstalować w nich automat-kołowrotek służący do poboru opłat.

Najemca lokalu będzie również zobowiązany do obsługi platform przyporęczowych dla osób niepełnosprawnych – codziennie w godz. 6:00 – 20:00. Znajdują się one przy schodach od strony Bramy Wyżynnej, a także przy schodach prowadzących na przystanki tramwajowe. Odpowiedzialny będzie za udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej przy wejściu i zejściu z platformy oraz do zapewnienia bezpiecznego transportu osoby na platformie po schodach. Obowiązkiem najemcy będzie również dbanie o stan platformy i jej utrzymanie w czystości.

Zespół lokali użytkowych, które znajdują się w przejściu podziemnym ma łączną powierzchnię 69,25 m2 – lokal do prowadzenia działalności handlowo-usługowej liczy 14,20 m2, a toalety 55,05 m2 powierzchni. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, jak również wentylację. W lokalu najemca będzie mógł prowadzić sprzedaż artykułów spożywczych (wyłącznie w opakowaniach jednostkowych producenta), pamiątek, prasy, czy artykułów sezonowych. W lokalu możliwe będzie również prowadzenie działalności usługowej, np. sprzedaży i serwisu telefonów komórkowych, dorabiania kluczy itp. Nie dopuszcza się natomiast sprzedaży alkoholu, tekstyliów odzieżowych i obuwia, działalności hazardowej, a także żywności innej niż w opakowaniach jednostkowych producenta.

Stawka wywoławcza czynszu do licytacji to 41,63 zł netto. Szczegółowe warunki samej licytacji jak i obowiązki przyszłego najemcy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska 877/20 z dnia 1 lipca 2020.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP