Zmiany w organizacji ruchu w rejonie Portu Gdańsk

Zmieniona organizacja ruchu wraz z korektą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej i Śnieżnej. Wyznaczenie miejsc postojowych na starej jezdni ul. Sucharskiego. Działania, które podejmujemy na wniosek Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. To przygotowania do zwiększonego natężenia ruchu ciężarówek ze zbożem zmierzających do punktów przeładunkowych.
Odcinek ul. Marynarki Polskiej, na którym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu
Odcinek ul. Marynarki Polskiej, na którym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu
obliview.brg.gda.pl

Zmiany na skrzyżowaniu ul. Marynarki Polskiej i ul. Śnieżnej

By zminimalizować uciążliwości wynikające z intensywnego ruchu pojazdów ciężarowych na drogach dojazdowych do portu zmodyfikowana została od 12 maja organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej i Śnieżnej. Zmiany polegają na:

  • wyznaczeniu na lewym pasie jezdni ul. Marynarki Polskiej w relacji do Nowego Portu pasa do jazdy prosto (również na części wyłączonej z ruchu) na odcinku od ronda im. Tadeusza Mazowieckiego do skrzyżowania z ul. Śnieżną,
  • wyznaczeniu na prawym pasie na tym samym odcinku pasa wyłącznie do skrętu w prawo w ul. Śnieżną,
  • wprowadzeniu na skrzyżowaniu zakazu skrętu w lewo w ul. Szklana Huta. Dojazd do tej ulicy możliwy będzie po zawróceniu na skrzyżowaniu ul. Marynarki Polskiej i ul. Wyzwolenia,
  • wprowadzeniu korekt w algorytmie działania sygnalizacji świetlnej. 

Miejsca postojowe na starej jezdni ul. Sucharskiego

Ciężarówki oczekujące na wjazd na teren portu będą mogły zatrzymać się na wyznaczonych specjalnie dla nich parkingach, które są przygotowywane przez Port Gdańsk. Dodatkowo, w celu maksymalizacji liczby miejsc postojowych, planowane jest wyznaczenie parking dla samochodów ciężarowych na starej jezdni ul. Sucharskiego na odcinku od przystanku autobusowego „Sucharskiego – PKP 02” do łącznicy z główną jezdnią Trasy Sucharskiego – drogi krajowej 89. Z miejsc postojowych będzie można korzystać od 18 maja.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP