Zakończyliśmy prace gwarancyjne i serwisowe w Tunelu pod Martwą Wisłą

W ramach prac gwarancyjnych zlikwidowane zostały przesiąki. Prace serwisowe i konserwacyjne polegały na umyciu całego obiektu i wyczyszczeniu wszystkich jego urządzeń, a także przeglądach systemów elektrycznych, wentylacyjnych oraz odwodnieniowych.
57070870_600288477155823_5280605845971795968_n

 

Tunel przejezdny podczas prac.

Prace w tunelu toczyły się 24h/dobę od 07 do 15 kwietnia. Jednocześnie w zamkniętej nitce tunelu pracowało kilka ekip tak, aby w możliwie krótkim czasie wykonać maksymalny zakres prac. Warto podkreślić, że wybraliśmy „mniejsze zło” nie zamykając tunelu całkowicie, a proponując kierowcom ruch dwukierunkowy w jednej z nitek Tunelu podczas gdy w drugiej odbywały się prace. Dzięki takiemu rozwiązaniu Tunel, choć w ograniczonym zakresie, pozostawał przejezdny.

Prace gwarancyjne i serwisowe w jednym terminie.

W ramach gwarancji usunięte zostały wszystkie przesiąki i wymienione płyty obudowy ogniowej Tunelu. Prace wykonywane zostały w oparciu o iniekcję wysokociśnieniową, czyli wtryskiwanie pod wysokim ciśnieniem w pory betonu środka chemicznego, który z kontakcie z wodą pęcznieje i uszczelnia przesiąk. Prace gwarancyjne wykona firma OHL POLSKA Sp. z o.o. w ramach 5-letniej gwarancji. Dodatkowo wykonano prace serwisowe. Przeprowadzono konserwacje szaf elektrycznych, sprawdzono również mocowania wentylatorów napowietrzających. Przeglądy przeszły przepompownie, drzwi ewakuacyjne w przejściach poprzecznych oraz oznakowanie zmiennej treści. Sprawdzono poprawność działania systemów przeciwpożarowych.

56666771_269461027263016_7274758581684011008_n
 

Obiekt w całości umyty, a urządzenia wyczyszczone.

Oprócz przeprowadzenia prac serwisowych Tunel został w całości umyty, a wszystkie urządzenia znajdujące się w jego wnętrzu wyczyszczone. Mycie Tunelu wykonano myjkami wysokociśnieniowymi w dwóch etapach – najpierw nałożono środek myjący na ściany, a następnie spłukano. Do mycia Tunelu wykorzystuje się specjalny specyfik przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni betonowych i asfaltowych. Podkreślić należy, że jest on przyjazny środowisku. Jest niepalny, nieżrący i nietoksyczny, bo nie zawiera chlorowcopochodnych rozpuszczalników i związków aromatycznych. Środek ulega naturalnej biodegradacji, nie jest szkodliwy także dla fauny morskiej i jest bezpieczny w kontakcie ze skórą.

Łączna powierzchnia Tunelu, która został umyta to ok. 15 tys. m2, porównywalna z rozmiarem dwóch boisk piłkarskich. Do mycia użyto 200 litrów środka chemicznego oraz ok. 20 tyś. litrów wody. Cały proces mycia tunelu, tj. ścian oraz urządzeń, oznakowania i szaf zajął ok. 150 godzin.

Prace serwisowe reguluje umowa utrzymaniowa.

Firma Siemens w ramach umowy na utrzymanie systemów w Tunelu pod Martwą Wisłą wykonuje przeglądy, dba o czystość, konserwuje i usuwa usterki , które nie są na gwarancji. Częstotliwość poszczególnych prac jest roczna (mycie tunelu), półroczna, kwartalna, miesięczna, tygodniowa, a nawet codzienna (np. sprawdzanie systemu pożarowego, systemu hydroforni pod względem poprawności działania). Powtarzalność prac zależna jest od wymagań technologicznych i podyktowana przepisami prawa.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP