Zachęcamy do udziału w 9. edycji Budżetu Obywatelskiego

Trwa 9. edycja gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna pula wynosi blisko 21 milionów złotych. Do 16 maja br. mieszkańcy mogą składać swoje propozycje. Zgłaszać można zarówno projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe, jak również tzw. „zielone”.
jpg A4UMGDANSK.BO.2021.04.14.plakat.A4.01a-01
 

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście. Aktywny udział również mogą wziąć dzieci i młodzież. Realizacja Budżetu Obywatelskiego to przykład na to, jak konsekwentnym działaniem lokalna społeczność już od dziewięciu edycji urządza przestrzeń blisko miejsca swojego zamieszkania. Warto zgłaszać swoje pomysły i sięgnąć po publiczne pieniądze. Dotychczas na realizację 583 projektów przeznaczono ponad 114 milionów złotych.

Wzorem roku ubiegłego, w tej edycji również zostanie wydzielona oddzielna pula pieniędzy na Zielony Budżet Obywatelski. W tym roku można złożyć wnioski na ZBO w 5 zmienionych kategoriach:

1. nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej

2. nowe przestrzenie zielone

3. budowa ogrodów deszczowych

4. renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni

5. działania ekologiczne

Należy pamiętać, że projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko na terenach stanowiących własność miasta oraz terenach Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2022 rok to suma kwoty podstawowej w wysokości 19 700 000 zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2021 w wysokości 1 130 669 zł. Łączna kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 16 536 969 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 480 303 zł),  na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 4 293 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 512 000 zł).

Szczegółowe informacje dostępne są na  stronie: https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za realizację niektórych projektów

W nasze ręce trafiają tzw. „zielone” oraz te dotyczące drobniejszych remontów ulic i chodników.

W przypadku tych pierwszych realizujemy projekty, które związane są z renowacją, odtworzeniem, czy uzupełnieniem istniejących zielonych przestrzeni miejskich. Na szczególną uwagę zasługują projekty związane z drzewostanem, których w pierwszej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego nie brakowało. Dzięki oddanym głosom mieszkańców do końca br. w dwóch lokalizacjach przy al. Grunwaldzkiej posadzimy łącznie 65 drzew. A na Starym Chełmie przeprowadzimy rewaloryzację zieleni przyulicznej znajdującej się przy ulicy Worcella. Zadanie ma na celu poprawę warunków siedliskowych drzew dojrzałych oraz poprawę ich estetyki. W ramach realizacji tego projektu jesienią br. zostaną też wykonane nasadzenia krzewów oraz uzupełnimy teren o nowe 24 egzemplarze drzew. Dzięki środkom z pierwszego ZBO pojawią się także nowe łąki kwietne. W maju planujemy wysiew dwóch, jednej przy ul. Platynowej, drugiej przy ul. Matejki.

W kwestii remontów też będzie się sporo działo. Już na koniec kwietnia oddamy 200 metrowy odcinek ul. Wojskiego z nową nawierzchnią bitumiczną jezdni. W czerwcu będziemy mogli przejechać się nowym blisko kilometrowym fragmentem al. Hallera w stronę Brzeźna. Latem na Młyniskach będzie możliwy remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami ul. Reja 32 a ul. Marynarki Polskiej 138, A wejścia do Parku Oliwskiego zostanie przebudowane tak, by umożliwić wjazd wózków.
Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP