Zabezpieczamy obiekty inżynierskie przed korozją

Do końca 2020 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadzi prace, które zabezpieczą przed korozją konstrukcje stalowe wybranych obiektów inżynierskich. W ostatnich dniach rozpoczęły się już roboty na kładce dla pieszych w ciągu ul. Kurzej, w dalszej kolejności zabezpieczane będą kładki w ciągu ul. Modrej, a także ul. Przybrzeżnej.
Kładka dla pieszych nad Opływem Motławy w ciągu ul. Kurzej
Kładka dla pieszych nad Opływem Motławy w ciągu ul. Kurzej
fot. Magdalena Kiljan/GZDiZ

W pierwszej kolejności prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji wykonywane są na kładce nad Opływem Motławy, która znajduje się w ciągu ul. Kurzej. Na tym obiekcie nową powłoką antykorozyjną pokryte zostaną dźwigary nośne przęseł oraz balustrady.

W dalszym etapie prac nowe zabezpieczenie antykorozyjne pojawi się na stalowej konstrukcji schodów kładki dla pieszych nad torami PKP w ciągu ul. Modrej.

Zabezpieczenie antykorozyjne znajdzie się również na kładce nad Opływem Motławy w ciągu ul. Przybrzeżnej – pojawi się ono na dźwigarach nośnych przęseł oraz balustrad. W tej lokalizacji roboty prowadzone będą po zakończeniu prac na kładce w ciągu ul. Kurzej.

Kładka dla pieszych nad Opływem Motławy w ciągu ul. Przybrzeżnej
Kładka dla pieszych nad Opływem Motławy w ciągu ul. Przybrzeżnej
fot. Magdalena Kiljan/GZDiZ

We wszystkich wskazanych miejscach zastosowana będzie ta sama technika wykonania prac, czyli najpierw oczyszczenie powierzchni stalowych, a następnie ułożenie na nich nowej powłoki antykorozyjnej przy użyciu systemu farb epoksydowo-poliuretanowych. Zabezpieczą one elementy konstrukcyjne kładek przed działaniem czynników atmosferycznych. Ponadto w ramach realizacji zadania na kładkach przeprowadzone zostaną dodatkowe drobne prace remontowe, takie jak naprawa uszkodzonych szczeblinek w balustradach.

Na jednym obiekcie przeprowadzenie całości prac zajmie ok. 4 tygodni w zależności od warunków atmosferycznych. Nie oznacza to jednak, że kładki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Piesi będą mogli z nich korzystać, gdyż rusztowania zostały tak skonstruowane, aby ruch na obiektach był możliwy przez cały czas.

W planach Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni do końca 2020 roku jest przeprowadzenie podobnych prac na kolejnych obiektach inżynierskich. Antykorozyjne zabezpieczenie otrzymają balustrady na moście nad Potokiem Strzyża w ciągu ul. Marynarki Polskiej, balustrady na kładce dla pieszych nad Potokiem Oliwskim w ciągu ul. Spacerowej oraz schody przy moście nad Nową Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie (tzw. „moście Dolnomiejskim”). Ponadto zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zostanie na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu ul. Elbląskiej. W tej ostatniej lokalizacji roboty wykonywane będą w październiku przy wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Ruch zostanie tam zawężony – zamknięty będzie lewy pas w kierunku Elbląga oraz prawy pas w kierunku centrum wraz z zawężeniem chodnika. Wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi przy ul. Modrej
Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi przy ul. Modrej
fot. Magdalena Kiljan/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP