Wyposażamy punkty widokowe

Punkty widokowe, które powstały w różnych miejscach miasta w ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk”, zyskują wyposażenie. Jako pierwsze oznakowanie i tablice informacyjne otrzymały Widoki na Podleśnej Polanie oraz nad Kaczym Dołkiem we Wrzeszczu. Pozostałe punkty widokowe wyposażane będą sukcesywnie w kolejnych miesiącach.
Tablica informacyjna
fot. Paweł Burkiewicz/GZDiZ

Punkty widokowe na Podleśnej Polanie (przy ul. Podleśnej) oraz nad tzw. Kaczym Dołkiem (przy ul. Jaśkowa Dolina) doposażyliśmy na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 roku. Na drodze do każdego z punktów ustawiono po 3 słupy kierunkowe, a na szczycie tablicę informacyjną. Zawiera ona krótki opis historyczny Widoku, a także zaznaczone charakterystyczne miejsca, które można z niego dostrzec.  

Dodatkowo w ciągu ścieżki prowadzącej do miejsca widokowego nad Kaczym Dołkiem zbudowano niewielkie schody terenowe wraz z poręczami, które ułatwiają dotarcie do punktu. Wszystkie elementy wyposażenia wykonane są z drewna modrzewiowego i dębowego o dużej twardości i odporności na wilgoć.

Prace zostały przeprowadzone we współpracy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny, która pokryła część wydatków na elementy wyposażenia.

W kolejnych miesiącach planowany jest montaż podobnych elementów małej architektury w pozostałych punktach widokowych. Oprócz tablic informacyjnych i drogowskazów, w zależności od potrzeb, pojawią się tam barierki ochronne, wiaty, altany i ławki. Tam, gdzie jest taka konieczność, wykonane zostaną schody terenowe.

W 2020 roku w ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk” planujemy otwarcie kolejnych widoków. W ubiegłym roku do dyspozycji mieszkańców Gdańska oddane zostały dwa punkty – w czerwcu w Parku Brzeźnieńskim im. J.J. Haffnera oraz w październiku we Wrzeszczu przy ul. Arciszewskiego.

Projekt „Spojrzenie na Gdańsk” realizowany jest przez GZDiZ od 2016 roku. W sumie udostępnionych zostało 15 punktów widokowych.

Schody terenowe
fot. Paweł Burkiewicz/GZDiZ
Drogowskaz
fot. Paweł Burkiewicz/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP