Wyniesione skrzyżowanie ulic Łozy i Kobieli

Autor: Konrad Marciński
W poniedziałek, 13 listopada rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Łozy i Kobieli w Gdańsku-Brzeźnie. Efektem prac, które potrwają do 30 listopada, będzie wyniesienie tarczy skrzyżowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzenie i sfinansowanie robót to zadanie prywatnego inwestora w ramach umowy drogowej, tzw. „szesnastki”.
Skrzyżowanie ulic Łozy i Kobieli
Skrzyżowanie ulic Łozy i Kobieli
Obliview.brg.gda.pl

Podniesienie tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy ulicach Łozy i Kobieli uspokoi ruch w jego rejonie oraz zwiększy jego bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę fakt ograniczonej widoczności pojazdów wyjeżdżających z ul. Kobieli.

Przeprowadzenie prac będzie wiązało się ze zmianami w organizacji ruchu. Ul. Łozy zostanie zawężona oraz zamknięty zostanie wjazd/wyjazd z ul. Kobieli w ul. Łozy. Objazd poprowadzony zostanie ulicą Gwiazdowskiego. Dodatkowo podczas robót towarzyszących, obejmujących przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej, zawężony zostanie odcinek chodnika w obrębie skrzyżowania.

Przebudowa skrzyżowania ulic Łozy i Kobieli realizowana jest przez prywatnego inwestora – firmę LP Five zgodnie z umową drogową zawartą w myśli art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP