Wyniesione przejście na skrzyżowaniu ulic Cygańska Góra i Powstańców Warszawskich

Od 20 do 25 maja potrwają planowo prace drogowe, związane z wyniesieniem przejścia dla pieszych na ul. Cygańska Góra przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Warszawskich. To realizacja umowy drogowej, tzw. „szesnastki”, która została zawarta z podmiotem prywatnym. Z robotami wiąże się czasowa zmiana organizacji ruchu.
Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Cygańska Góra - Powstańcow Warszawskich
Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Cygańska Góra - Powstańców Warszawskich
Obliview.brg.gda.pl

Wyniesienie przejścia dla pieszych będzie odbywało się połówkowo. W każdym z dwóch etapów prac odcinek jezdni ul. Cygańska Góra zostanie zawężony do jednego pasa ruchu. Dodatkowo wyłączane będą fragmenty chodników w sąsiedztwie przejścia.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP