Wyniesienie skrzyżowań ul. Chopina z ul. Moniuszki i Nowowiejskiego

Autor: Konrad Marciński
Od piątku, 17 listopada do 1 grudnia potrwają prace związane z przebudową dwóch skrzyżowań ul. Chopina z ulicami Moniuszki oraz Nowowiejskiego, które zostaną wyniesione. To kontynuacja robót trwających na Strzyży od 9 listopada, w których przebudowywana jest kanalizacja deszczowa w tym rejonie. Podczas robót ruch na obu skrzyżowaniach będzie ograniczony, a kierowcy będą korzystać z objazdów.
Skrzyżowania ul. Chopina z ul. Moniuszki i Nowowiejskiego
Skrzyżowania ul. Chopina z ul. Moniuszki i Nowowiejskiego
Obliview.brg.gda.pl

W pierwszym, obecnie trwającym etapie prac dotyczących kanalizacji deszczowej, ruch na obu skrzyżowaniach odbywa się przy zawężonej jezdni z zachowaniem wszystkich istniejących relacji.

Od 17 listopada do 1 grudnia zamknięty zostanie przejazd przez skrzyżowanie ulic Chopina i Moniuszki i wyznaczony zostanie objazd. Dojazd do budynków przy ul. Chopina 1-8 oraz możliwy będzie wyłącznie od strony al. Grunwaldzkiej, natomiast dojazd do posesji przy ul. Chopina od nr 9 do nr 34 tylko od al. Wojska Polskiego.

Po zakończeniu prac na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki w kolejnych etapach roboty wykonywane będą na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Nowowiejskiego. W tym przypadku również kierowcy korzystać będą z objazdu al. Grunwaldzką i al. Wojska Polskiego.

Przebudowa układu drogowego na ulicach Chopina, Moniuszki i Nowowiejskiego realizowana jest przez prywatnego inwestora, Uniwersytet WSB Merito, w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP