Wyniesienie skrzyżowań ul. Chopina z ul. Moniuszki i Nowowiejskiego [AKTUALIZACJA 22.03]

Od piątku, 17 listopada do 1 grudnia potrwają prace związane z przebudową dwóch skrzyżowań ul. Chopina z ulicami Moniuszki oraz Nowowiejskiego, które zostaną wyniesione. To kontynuacja robót trwających na Strzyży od 9 listopada, w których przebudowywana jest kanalizacja deszczowa w tym rejonie. Podczas robót ruch na obu skrzyżowaniach będzie ograniczony, a kierowcy będą korzystać z objazdów.
Skrzyżowania ul. Chopina z ul. Moniuszki i Nowowiejskiego
Skrzyżowania ul. Chopina z ul. Moniuszki i Nowowiejskiego
Obliview.brg.gda.pl

AKTUALIZACJA - 22 marca

Przywrócenie docelowej organizacji ruchu na ul. Chopina i skrzyżowaniach z ul. Moniuszki i ul. Nowowiejskiego planowane jest na wtorek, 26 marca.


AKTUALIZACJA - 7 marca

Od poniedziałku, 13 marca do piątku, 15 marca wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach ul. Chopina z ulicami Nowowiejskiego i Moniuszki. W obrębie skrzyżowań ulice Nowowiejskiego i Moniuszki będą czasowo zawężane. Przez cały czas trwania robót będzie zapewniony ruch samochodowy przy zachowaniu obecnie istniejących relacji. 


AKTUALIZACJA - 19 lutego

Zmiany w organizacji ruchu planowane do wprowadzenia 8 stycznia zostały przesunięte na czwartek 29 lutego i będą obowiązywać co najmniej do 22 marca. Ich zakres pozostaje bez zmian. Terminy zmian mogą ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne.


AKTUALIZACJA - 21 grudnia

Od poniedziałku 8 stycznia 2024 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w związku z budową wyniesionych skrzyżowań ul. Chopina z ulicami Moniuszki oraz Nowowiejskiego.

W realizowanym etapie prac tymczasowa organizacja ruchu będzie zbliżona do obecnie obowiązującej:

  • dojazd do posesji przy ul. Chopina od nr 1 do nr 8 będzie możliwy tylko od strony al. Grunwaldzkiej,
  • dojazd do posesji przy ul. Chopina od nr 9 do nr 24 odbywać się będzie al. Grunwaldzką, al. Wojska Polskiego oraz ul. Moniuszki. Wyjazd z tego odcinka ul. Chopina odbywać się będzie przez ul. Nowowiejskiego,
  • dojazd do posesji przy ul. Chopina od nr 25 do nr 34 możliwy będzie tylko od strony al. Wojska Polskiego.

Termin zakończenia prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych.


W pierwszym, obecnie trwającym etapie prac dotyczących kanalizacji deszczowej, ruch na obu skrzyżowaniach odbywa się przy zawężonej jezdni z zachowaniem wszystkich istniejących relacji.

Od 17 listopada do 1 grudnia zamknięty zostanie przejazd przez skrzyżowanie ulic Chopina i Moniuszki i wyznaczony zostanie objazd. Dojazd do budynków przy ul. Chopina 1-8 oraz możliwy będzie wyłącznie od strony al. Grunwaldzkiej, natomiast dojazd do posesji przy ul. Chopina od nr 9 do nr 34 tylko od al. Wojska Polskiego.

Po zakończeniu prac na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki w kolejnych etapach roboty wykonywane będą na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Nowowiejskiego. W tym przypadku również kierowcy korzystać będą z objazdu al. Grunwaldzką i al. Wojska Polskiego.

Przebudowa układu drogowego na ulicach Chopina, Moniuszki i Nowowiejskiego realizowana jest przez prywatnego inwestora, Uniwersytet WSB Merito, w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP