Wymienimy nawierzchnię ścieżki rowerowej na ul. Witosa

W środę 21 września 2022 r. rozpocznie się remont odcinka ścieżki dla rowerów wzdłuż ul. Witosa na Chełmie. Prace potrwają 5 tygodni.
Prace potrwają 5 tygodni
Prace potrwają 5 tygodni
GZDiZ

Zniszczona nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej wymieniona zostanie na nową wraz z wymianą podbudowy i obrzeży. Obejmie 160 metrowy fragment wzdłuż ul. Witosa od ul. Milskiego w kierunku ul. Wilanowskiej.

W trakcie prowadzonych robót ścieżka zostanie wyłączona z użytkowania. Biegnący równolegle chodnik stanie się ciągiem pieszo-rowerowym. Prace na ul. Witosa zakończą się 27 października.

Trwa wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej także na ul. Pomorskiej

Przypomnijmy, że 1 sierpnia 2022 r. rozpoczął się remont drogi rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej - od ul. Subisława do ul. Chłopskiej. Prace na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Orłowskiej ruszyły natomiast 17 sierpnia. Na czas robót droga rowerowa pozostaje wyłączona z ruchu. Wymiana nawierzchni zakończy się planowo 15 października. Więcej szczegółów TUTAJ.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP