Wymienimy nawierzchnię drogi rowerowej na ul. Pomorskiej [AKTUALIZACJA 20.07]

Droga rowerowa przebiegająca wzdłuż ul. Pomorskiej otrzyma nową nawierzchnię. Prace związane z remontem rozpoczną się 1 sierpnia 2022 r. Na czas robót droga rowerowa będzie wyłączona z ruchu.
Droga rowerowa na ul. Pomorskiej
Droga rowerowa na ul. Pomorskiej
fot. GZDiZ

AKTUALIZACJA - 20.07

Pierwotny termin rozpoczęcia prac 21.07 uległ zmianie. Remont drogi rowerowej rozpocznie się 1 sierpnia. Termin zakończenia prac określony na 26 sierpnia pozostaje bez zmian.


Całość remontu drogi rowerowej na ul. Pomorskiej obejmuje odcinek od ul. Subisława do ul. Orłowskiej. Od czwartku 21 lipca realizować będziemy pierwszą część, w której nawierzchnia wymieniona zostanie na fragmencie od ul. Subisława do ul. Chłopskiej. Dotychczasową nawierzchnię z kostki zastąpimy nawierzchnią bitumiczną. W czasie robót, które potrwają planowo do 26 sierpnia, droga rowerowa będzie zamknięta dla ruchu. W ramach remontu drogi rowerowej, zostanie wprowadzony objazd dla rowerzystów wyznaczoną na czas robót drogą dla pieszych i rowerów na chodniku po stronie jezdni w stronę ul. Chłopskiej.

Druga część zadania to wymiana nawierzchni na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Orłowskiej. Obecnie trwa postępowania na wybór wykonawcy tych robót. Ich początek zaplanowany jest na sierpień.

Remontowany odcinek drogi rowerowej na ul. Pomorskiej
Remontowany odcinek drogi rowerowej na ul. Pomorskiej
google maps

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP