Wymienimy nawierzchnię al. Hallera od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego

Rozpoczynamy drugi etap naprawy nawierzchni jezdni al. Hallera w kierunku Brzeźna w ramach realizacji wybranego przez mieszkańców zadania w Budżecie Obywatelskim. Nawierzchnia wymieniona zostanie na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego. Koniec robót zaplanowano na przełom listopada i grudnia. Na wyremontowanym fragmencie zmieni się organizacja ruchu.
Wymiana nawierzchni na al. Hallera to realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego
Wymiana nawierzchni na al. Hallera to realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Pierwszy etap zakończony w czerwcu

W połowie czerwca zakończył się pierwszy etap remontu jezdni al. Hallera w kierunku Brzeźna od ul. Kościuszki do ul. Grudziądzkiej. Na tym odcinku ułożona została nowa nawierzchnia, wyregulowano studzienki, włazy oraz przykanaliki. W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniona została również organizacja ruchu drogowego – przy przejściach dla pieszych zawężono jezdnię do jednego pasa oraz wyznaczono osobne pasy do skrętów w lewo. Ponadto w rejonie ogródków działkowych wykonano pas postojowy.

Drugi etap prac do grudnia

Obecnie przystępujemy do realizacji drugiego etapu remontu al. Hallera na jezdni w stronę Brzeźna od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego. Zakres prac jest zbliżony do pierwszego etapu. Obejmuje on wymianę nawierzchni jezdni łącznie z wymianą krawężników i wzmocnieniem podbudowy oraz wykonaniem nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Zgodnie z projektem także na tym odcinku zmieni się organizacja ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych przy terenach klubu Gedania jezdnia al. Hallera zostanie zawężona do jednego pasa. Ponadto w tym samym miejscu poprawiona zostanie geometria istniejących zatok parkingowej i autobusowej. Z kolei na skrzyżowaniu al. Hallera i ul. Chrobrego naprawiona zostanie nawierzchnia chodników prowadzących do przejść dla pieszych. Ułożone zostaną tam płytki ostrzegawcze, poprawiające bezpieczeństwo osób niewidomych.

Według planów roboty drogowe potrwają ok. 10 tygodni i powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia.

Tymczasowa organizacja ruchu

Podczas prac na al. Hallera wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Polegać ona będzie na zawężeniu jezdni al. Hallera w kierunku Brzeźna do jednego pasa. W pierwszej kolejności zamknięty zostanie prawy pas, a po zakończeniu na nim prac wyłączony lewy. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Przypominamy o trwających jednocześnie pracach związanych z przebudową skrzyżowania al. Hallera i ul. Grudziądzkiej, prowadzonych w ramach Umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Wprowadzone zostało tam zawężenie jezdni al. Hallera na wysokości ul. Grudziądzkiej do jednego pasa zarówno w kierunku ul. Kościuszki, jak i ul. Chrobrego.

Naprawa nawierzchni al. Hallera w Budżecie Obywatelskim

Wykonanie prac na al. Hallera to realizacja ogólnomiejskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020 pod nazwą „Prosta droga do morza”. Pierwsza część zadania, która obejmowała odcinek od ul. Kościuszki do Grudziądzkiej zamknęła się w kwocie 1.209.960,08 zł, natomiast koszt prac na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego wynosi 1.831.263,25 zł.

Po zakończeniu prac na al. Hallera zmieni się organizacja ruchu
Po zakończeniu prac na al. Hallera zmieni się organizacja ruchu
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP