Wymiana zwrotnicy tramwajowej na ul. Władysława IV

W sobotę 13 kwietnia wymieniona zostanie zwrotnica tramwajowa na ul. Władysława IV w rejonie skrzyżowania z ul. Wolności w Gdańsku-Nowym Porcie. Prace na torowisku będą wymagały wstrzymania w ich rejonie ruchu tramwajowego. Roboty nie będą miały wpływu na ruch kołowy.
Torowisko
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Roboty związane z wymianą zwrotnicy rozpoczną się w sobotę o godz. 9:30 i potrwają do godz. 21:00. Tego dnia trasy linii tramwajowych 5 i 10 zostaną skrócone i obowiązywać będą na nich specjalne rozkłady jazdy. Szczegóły funkcjonowania komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Zakres prac na torowisku na ul. Władysława IV obejmuje rozbiórkę nawierzchni drogowej w pasie torów tramwajowych w rejonie zwrotnicy, demontaż dotychczasowej zwrotnicy oraz montaż nowej. Końcowym etapem będzie odtworzenie nawierzchni drogowej.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP