Wylicytowano stawki za bilbordy w pasach drogowych

Zakończyliśmy postępowanie przetargowe, dotyczące umieszczania nośników reklamowych – bilbordów w pasach drogowych. W drodze licytacji ustalono wysokość stawek za powierzchnię nośnika, które będą musieli pokryć przedsiębiorcy. Bilbordy będą mogły stanąć tylko w ściśle określonych lokalizacjach.
Znamy wynik postępowania przetargowego na umieszczenie bilbordów w pasach drogowych
Znamy wynik postępowania przetargowego na umieszczenie bilbordów w pasach drogowych
GZDiZ

Postępowanie, regulujące możliwości umieszczania nośników w pasach drogowych, to kolejny etap porządkowania przestrzeni publicznej zgodnie z Uchwałą Krajobrazową Gdańska. Dzięki niej z ulic Gdańska zniknęły tysiące reklam, chaotycznie postawionych w miejskiej przestrzeni. Na ich miejsce, tam gdzie jest to dozwolone, będą mogły stanąć nośniki o formie i wymiarach zgodnych z Uchwałą. Przypominamy bowiem, że UKG nie zakazuje całkowicie sytuowania reklam, a jedynie określa zasady ich stawiania.

Po przeprowadzonej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni analizie określono ile i w jakich miejscach bilbordy mogą stanąć. Poszczególne lokalizacje zebrane zostały w 14 pakietów. 10 pakietów zawierało po 6 lokalizacji, natomiast 4 pakiety obejmowały 1 lokalizację.

Zainteresowanie umieszczeniem nośników wyraziło 5 podmiotów (AMS, Outdoor Trójmiasto, Synergic, OMP, Jaworscy Nieruchomości), które przesłały łącznie 62 oferty zakupu pakietów (od 3 do 5 dla każdego pakietu).

Ponieważ na każdy z pakietów wpłynęła więcej niż jedna oferta, do wyboru firmy, która będzie mogła umieścić nośnik reklamowy w danej lokalizacji, konieczne było przeprowadzenie licytacji. Jej przedmiotem była cena za 1 metr kwadratowy powierzchni reklamowej. Zwycięzcą został ten podmiot, który zaproponował najwyższą stawkę.

Wylicytowane stawki za poszczególne pakiety:

 • Pakiet 1 – AMS – 4 zł
 • Pakiet 2 – AMS – 4,50 zł
 • Pakiet 3 – OMP – 4 zł
 • Pakiet 4 – AMS – 4 zł
 • Pakiet 5 – Outdoor Trójmiasto – 4 zł
 • Pakiet 6 – Synergic – 4 zł
 • Pakiet 7 – AMS – 4 zł
 • Pakiet 8 – Jaworscy Nieruchomości – 4 zł
 • Pakiet 9 – AMS – 4 zł
 • Pakiet 10 – Synergic – 4 zł
 • Pakiet 11 – OMP – 4 zł
 • Pakiet 12 – AMS – 3,60 zł
 • Pakiet 13 – AMS – 4,60 zł
 • Pakiet 14 – Synergic – 3,60 zł

Biorąc pod uwagę wylicytowane stawki, kwoty za umieszczenie nośników reklamowych w lokalizacjach ze wszystkich 14 pakietów za jeden dzień wyniosą 6100 zł, czyli 2,2 mln zł rocznie. Wpływy te przeznaczone zostaną na pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia w pasach drogowych.

Oprócz wniesienia opłaty za możliwość ustawienia bilbordów firmy zobowiązane są do posadzenia i pielęgnowania przez okres 3 lat drzew. W sumie w pasach drogowych posadzonych ma zostać 170 drzew.

Po opublikowaniu oficjalnych wyników przedsiębiorcy mają teraz 30 dni na podpisanie umowy, a następnie, po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę, będą mogli przystąpić do prac związanych z montażem bilbordów. Umowy z poszczególnymi podmiotami podpisane zostaną na 10 lat.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP