Wycinka obumarłych drzew w lasku przy ul. Niedziałkowskiego

We wtorek 12 marca na terenie leśnym przy ul. Niedziałkowskiego w Gdańsku – Osowej przeprowadzona zostanie wycinka obumarłych drzew. Prace potrwają jeden dzień.
Narutowicza-8
Fot. GZDiZ

Przegląd drzewostanu wykazał, że kilkanaście sztuk sosen, znajdujących się w lasku przy ul. Niedziałkowskiego jest obumarłych, bądź poważnie uszkodzonych. Z tego względu muszą one zostać usunięte.

Usuwanie martwych drzew na terenie Gdańska to efekt przeprowadzanej rokrocznie inwentaryzacji techniczno-zdrowotnej drzewostanu, znajdującego się w pasach drogowych oraz na terenach parków, zieleńców i cmentarzy, które znajdują się w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W jej wyniku usuwane są wyłącznie drzewa obumierające oraz takie, których stan bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu. 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT