Wszystkich Świętych 2021. Organizacja ruchu, parkingi, wejścia na cmentarze, identyfikatory. Praktyczne informacje

Prezentujemy zestaw praktycznych informacji dla osób planujących odwiedziny na gdańskich cmentarzach komunalnych w Dniu Wszystkich Świętych w poniedziałek 1 listopada. Tego dnia w rejonie nekropolii obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Część zmian wprowadzona zostanie w sobotę 30 października. Mieszkańcom ulic sąsiadujących z Cmentarzem Łostowickim oraz Cmentarzem Centralnym „Srebrzysko” przypominamy o konieczności posiadania identyfikatorów na wjazd na zamknięte ulice. Informujemy również o całkowitym zakazie wjazdu pojazdów na teren Cmentarza Łostowickiego i „Srebrzysko”.
W Dniu Wszystkich Świętych zmieni się organizacja ruchu wokół cmentarzy
W Dniu Wszystkich Świętych zmieni się organizacja ruchu wokół cmentarzy
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Organizacja ruchu wokół gdańskich cmentarzy komunalnych nie będzie różniła się od wprowadzanej w latach poprzednich. Jednocześnie apelujemy do osób odwiedzających cmentarze o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie, jak również polecenia osób kierujących ruchem.

Na ulicach znajdujących się w rejonie cmentarzy zaplanowano uruchomienie specjalnych cykli zmiany programów sygnalizacji świetlnej, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie przepustowości na newralgicznych kierunkach. W zależności od miejsca i potrzeb cykle sygnalizacji będą wydłużone bądź skrócone. Kierowców prosimy również o zwracanie uwagi na komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŁOSTOWICKIM:

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Mieszkańców oraz osoby prowadzące stałą działalność gospodarczą przy ul. Łostowickiej zapraszamy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po identyfikatory. Wydawane one będą od 25 do 29 października (poniedziałek-piątek) w godzinach od 07.00 do 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Identyfikatory wydawane będą przez Dział Inżynierii Ruchu w pokoju nr 131.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul Łostowicką z: ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko – wjazd ul. Pana Tadeusza.

Od soboty 30 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. 30 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Obszary postojowe wokół cmentarza Łostowickiego:

  • parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),
  • postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w relacji do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking,
  • 3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych).

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Na Cmentarzu Łostowickim otwartych będzie łącznie 11 bram – brama główna, 4 wejścia w rejonie parkingu przy ul. Łostowickiej, 4 wejścia od strony ul. Cedrowej oraz 2 wejścia od strony al. Armii Krajowej.

Przypominamy jednocześnie, że w dniach od 28 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na teren cmentarza możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Organizacja ruchu wokół Cmentarza Łostowickiego
Organizacja ruchu wokół Cmentarza Łostowickiego
GZDiZ

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU CENTRALNYM „SREBRZYSKO”:

Dojazd do Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywał się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Mieszkańców oraz osoby prowadzące stałą działalność gospodarczą przy ul. Srebrniki zapraszamy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po identyfikatory na wjazd w zamknięty dla ruchu ogólnego rejon cmentarza od strony al. Żołnierzy Wyklętych. Wydawane one będą od 25 do 29 października (poniedziałek-piątek) w godzinach od 07.00 do 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Identyfikatory wydawane będą przez Dział Inżynierii Ruchu w pokoju nr 131.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką. Tymczasowe przystanki w relacji do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni: jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej.

Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty 30 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. 30 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Tymczasowe parkingi wyznaczone zostały na ul. Słowackiego od wyjazdu ze stacji paliw w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego (ok. 70 miejsc postojowych) oraz na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Centralny „Srebrzysko” możliwe będzie bramą główną, jak również 14 wejściami bocznymi, prowadzącymi od strony ul. Podleśnej, ul. Leśny Stok, Jaśkowej Doliny oraz ul. Ogrodowej.

Przypominamy jednocześnie, że w dniach od 28 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na cmentarz możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Organizacja ruchu wokół cmentarza Centralnego Srebrzysko
Organizacja ruchu wokół cmentarza Centralnego Srebrzysko
GZDiZ

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU OLIWSKIM:

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczono: na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych), na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych) oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego (ok. 200 miejsc postojowych) za bramą na cmentarz.

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Oliwski możliwe będzie bramą główną przy ul. Opackiej, jak również 7 wejściami bocznymi. 4 wejścia zlokalizowane są wzdłuż ul. Czyżewskiego, natomiast 3 wejścia znajdują się od strony siedziby Telewizji Polskiej.

Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Opackiej
Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Opackiej
GZDiZ

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU SALVATOR NOWY:

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Stoczniowców
Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Stoczniowców
GZDiZ

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU GARNIZONOWYM:

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po  obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS.

W sobotę 30 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŚW. FRANCISZKA:

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŚW. IGNACEGO:

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Brzegi
Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Brzegi
GZDiZ

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŚW. JADWIGI:

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU SOBIESZEWSKIM:

Nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.


Przypominamy o przedłużeniu ważności grobów

Osobom chcącym przedłużyć ważność grobów swoich bliskich lub miejsca rezerwowego na cmentarzach komunalnych w Gdańsku, przypominamy o konieczności wnoszenia opłat z tego tytułu.

Zachęcamy, aby opłaty uiszczać za pośrednictwem przelewu na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk:

Santander Bank Polska S.A. nr konta bankowego 85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

W tytule przelewu należy podać:

  1. imię i nazwisko oraz datę śmierci zmarłego
  2. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania płatnika. Na podany adres wpłacający otrzyma fakturę potwierdzającą przelew.

Płatności można także dokonać osobiście w biurach cmentarnych oraz w biurze pogrzebowym P.P.U. „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76 w Gdańsku.  

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku znaleźć można na stronie: cmentarze-gdanskie.pl


Na terenie Miasta Gdańska znajduje się 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha. Największy z nich – Cmentarz Łostowicki zajmuje powierzchnię 50 ha., zaś drugi co do wielkości Cmentarz Centralny „Srebrzysto” 28 ha.

Wg stanu wpisów do ksiąg cmentarnych liczba zmarłych pochowanych obecnie na gdańskich cmentarzach komunalnych wynosi ok 229 000 osób w 126.000 grobów.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP