Wszystkich Świętych 2020. Organizacja ruchu, parkingi, wejścia na cmentarze, identyfikatory. Praktyczne informacje

Prezentujemy zestaw praktycznych informacji dla osób planujących odwiedziny na gdańskich cmentarzach komunalnych w Dniu Wszystkich Świętych w niedzielę 1 listopada. Tego dnia w rejonie nekropolii obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Część zmian wprowadzona zostanie w sobotę 31 października. Mieszkańcom ulic sąsiadujących z Cmentarzem Łostowickim oraz Cmentarzem Centralnym „Srebrzysko” przypominamy o konieczności posiadania identyfikatorów na wjazd na zamknięte ulice. Informujemy również o całkowitym zakazie wjazdu pojazdów na teren Cmentarza Łostowickiego i „Srebrzysko”.
Aleja na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko
Aleja na Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko"
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Ze względu na sytuację epidemiczną zachęcamy mieszkańców Gdańska do odwiedzin na grobach swoich bliskich poza Dniem Wszystkich Świętych 1 listopada. Tego dnia pozwólmy na wizytę na cmentarzach osobom, które przyjechały do naszego miasta z innych miejscowości. Gdańszczan prosimy o odwiedzanie nekropolii w dni powszednie przypadające przed lub po 1 listopada. Dzięki temu unikniemy gromadzenia się dużej liczby osób na cmentarzach, co pozwoli na ograniczenie ryzyka zarażenia koronawirusem. Przypominamy jednocześnie o konieczności zasłaniania ust i nosa na terenie nekropolii oraz o zachowywaniu dystansu społecznego.

O zasadach bezpieczeństwa na cmentarzach przypominają tabliczki zawieszone na ogrodzeniach.
O zasadach bezpieczeństwa na cmentarzach przypominają tabliczki zawieszone na ogrodzeniach.
fot. GZDiZ

Organizacja ruchu wokół gdańskich cmentarzy komunalnych nie będzie różniła się od wprowadzanej w latach poprzednich. Jednocześnie apelujemy do osób odwiedzających cmentarze o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie, jak również polecenia osób kierujących ruchem.

Na ulicach znajdujących się w rejonie cmentarzy zaplanowano uruchomienie specjalnych cykli zmiany programów sygnalizacji świetlnej, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie przepustowości na newralgicznych kierunkach. W zależności od miejsca i potrzeb cykle sygnalizacji będą wydłużone bądź skrócone. Kierowców prosimy również o zwracanie uwagi na komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści.

CMENTARZ ŁOSTOWICKI:

Organizacja ruchu przy Cmentarzu Łostowickim
Organizacja ruchu przy Cmentarzu Łostowickim
GZDiZ

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Mieszkańców oraz osoby prowadzące stałą działalność gospodarczą przy ul. Łostowickiej zapraszamy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po identyfikatory. Wydawane one będą przez Dział Inżynierii Ruchu GZDiZ od 26 do 31 października (poniedziałek-piątek) w godzinach od 07.00 do 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w celu odbioru identyfikatora należy umówić się telefonicznie pod numerem 58 55 89 823. Identyfikatory wydawane będą przed wejściem do budynku.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul Łostowicką z: ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko – wjazd ul. Pana Tadeusza.

Od soboty 31 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. 31 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Obszary postojowe wokół cmentarza Łostowickiego:

  • parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),
  • postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w relacji do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking,
  • 3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych).
Wejścia na teren Cmentarza Łostowickiego
Wejścia na teren Cmentarza Łostowickiego
Urząd Miejski w Gdańsku

Ze względu na sytuację epidemiczną w celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Na Cmentarzu Łostowickim otwartych będzie łącznie 11 bram – brama główna, 4 wejścia w rejonie parkingu przy ul. Łostowickiej, 4 wejścia od strony ul. Cedrowej oraz 2 wejścia od strony al. Armii Krajowej. Zlokalizowane tam będą również 4 specjalne parkingi dla rowerów.

Przypominamy jednocześnie, że w dniach od 29 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W dniu 28 października wjazd na teren cmentarza będzie możliwy w godz. od 7:00 do 10:00, zaś w pozostałe dni zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

CMENTARZ CENTRALNY „SREBRZYSKO”:

Dojazd do Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywał się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Mieszkańców oraz osoby prowadzące stałą działalność gospodarczą przy ul. Srebrniki zapraszamy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po identyfikatory. Wydawane one będą przez Dział Inżynierii Ruchu GZDiZ od 26 do 31 października (poniedziałek-piątek) w godzinach od 07.00 do 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w celu odbioru identyfikatora należy umówić się telefonicznie pod numerem 58 55 89 823. Identyfikatory wydawane będą przed wejściem do budynku.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką.

Tymczasowe przystanki w relacji do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni: jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej.

Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty 31 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. 31 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Tymczasowe parkingi wyznaczone zostały na ul. Słowackiego (ok. 140 miejsc postojowych) oraz na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

Wejścia na teren Cmentarza Centralnego Srebrzysko
Wejścia na teren Cmentarza Centralnego "Srebrzysko"
Urząd Miejski w Gdańsku

Ze względu na sytuację epidemiczną w celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Centralny „Srebrzysko” możliwe będzie bramą główną, jak również 14 wejściami bocznymi, prowadzącymi od strony ul. Srebrniki (4 wejścia), ul. Podleśnej (3 wejścia), ul. Leśny Stok (2 wejścia), Jaśkowej Doliny (4 wejścia) ul. Ogrodowej (1 wejście).

Przy bramie głównej oraz przy wejściu od strony ul. Srebrniki wyznaczone zostały parkingi dla rowerów.

Przypominamy jednocześnie, że w dniach od 29 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W dniu 28 października wjazd na teren cmentarza będzie możliwy w godz. od 7:00 do 10:00, zaś w pozostałe dni zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

CMENTARZ OLIWSKI:

Organizacja ruchu przy Cmentarzu Oliwskim
Organizacja ruchu przy Cmentarzu Oliwskim
GZDiZ

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczono: na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych), na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych) oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego (ok. 200 miejsc postojowych) za bramą na cmentarz.

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Wejścia na teren Cmentarza Oliwskiego
Wejścia na teren Cmentarza Oliwskiego
Urząd Miejski w Gdańsku

Ze względu na sytuację epidemiczną w celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Oliwski możliwe będzie bramą główną przy ul. Opackiej, jak również 7 wejściami bocznymi. 4 wejścia zlokalizowane są wzdłuż ul. Czyżewskiego, natomiast 3 wejścia znajdują się od strony siedziby Telewizji Polskiej.

CMENTARZ SALVATOR NOWY:

Organizacja ruchu przy Cmentarzu Salvator Nowy
Organizacja ruchu przy Cmentarzu Salvator Nowy
GZDiZ

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

CMENTARZ GARNIZONOWY:

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po  obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS.

W sobotę 31 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

CMENTARZ ŚW. FRANCISZKA:

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

CMENTARZ ŚW. IGNACEGO:

Organizacja ruchu przy Cmentarzu Św. Ignacego
Organizacja ruchu przy Cmentarzu Św. Ignacego
GZDiZ

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

CMENTARZ ŚW. JADWIGI:

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

CMENTARZ SOBIESZEWSKI:

Nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.


Na terenie Miasta Gdańska znajduje się 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha. Największy z nich – Cmentarz Łostowicki zajmuje powierzchnię 50 000 ha., zaś drugi co do wielkości Cmentarz Centralny „Srebrzysto” 41 000 ha.

Wg stanu wpisów do ksiąg cmentarnych liczba zmarłych pochowanych obecnie na gdańskich cmentarzach komunalnych wynosi ok 220 000 osób w 124.000 grobów.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT