Wiosną posadzimy nowe drzewa na ul. Srebrniki

Pod koniec stycznia 2019 roku na ulicy Srebrniki w Gdańsku usuniętych zostało 8 drzew. Ich stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pieszych, a także kierowców. Wiosną w miejsce wyciętych drzew posadzone zostaną nowe. Prace przygotowawcze w tym zakresie już się toczą.
Wiosną odtworzony zostanie drzewostan przy ul. Srebrniki
Wiosną odtworzony zostanie drzewostan przy ul. Srebrniki
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Usunięcie drzew z ul. Srebrniki przeprowadzone zostało 24 stycznia. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego wycince poddanych zostało 8 sztuk lip drobnolistnych. Wszystkie drzewa były egzemplarzami zamierającymi, znajdującymi się w złym stanie technicznym. Drzewa bezpośrednio zagrażały złamaniem lub wywrotem na jezdnię oraz chodniki.

Na miejsce usuniętych drzew jeszcze wiosną zasadzone zostaną nowe. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął już prace przygotowawcze w zakresie odtworzenia drzewostanu na ul. Srebrniki. Pierwszym etapem jest karczowanie karp, które jest niezbędnym zabiegiem do stworzenia warunków do posadzenia nowych drzew. Ich obecność w przestrzeni miejskiej działa na nią bardzo korzystnie, m.in. poprzez wzbogacanie powietrza w tlen, osuszanie gruntu, czy łagodzenie uciążliwości związane z hałasem i podmuchami wiatru.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP