Wiosenne porządki na terenach zielonych w Gdańsku

Kontrola stanu technicznego urządzeń na placach zabaw, oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników oraz parkowych i leśnych alejek. Nowe nasadzenia kwiatów na trawnikach i zieleńcach, prace pielęgnacyjne przy krzewach i żywopłotach, do tego grabienie liści. Tak prezentują się wiosenne porządki na ulicach, miejskich terenach zielonych oraz rekreacyjnych prowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
Pielęgnacja miejskiej zieleni
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Oczyszczanie mechaniczne ulic

Jak co roku po zakończonym sezonie utrzymania zimowego GZDiZ wykonuje różnego rodzaju prace porządkowe na terenie całego miasta. Jedną z podstawowych jest oczyszczanie nawierzchni znajdujących się w utrzymaniu GZDiZ ulic, ciągów pieszych i rowerowych, jak również zatok przystankowych i postojowych. Ich powierzchnia oczyszczana jest przede wszystkim z piasku, który był używany zimą do zwiększania szorstkości nawierzchni. Pozimowe oczyszczanie pozwala także na usunięcie bieżących nieczystości, takich jak liście, chwasty, gałęzie, jak również niedopałki papierosów czy inne odpady bytowe. Integralną częścią pozimowego sprzątania jest także zmywanie, wykonywane na całej oczyszczonej powierzchni.

Wiosenne oczyszczanie miasta wykonywane jest z użyciem specjalistycznego sprzętu, m.in. zamiatarek ulicznych (13 pojazdów) czy polewarek (9 pojazdów) według przygotowanego harmonogramu. Tygodniowo sprzątanych jest ok. 200 – 250 ulic naszego miasta. Docelowo po sezonie zimowych oczyszczonych będzie 1218 ulic.

Oprócz oczyszczania ulic, „wiosenne porządki” prowadzone są również na terenach zielonych i rekreacyjnych.

Pielęgnacja roślinności i nowe nasadzenia

Pierwsze wiosenne tygodnie to dogodny czas do sadzenia nowych kwiatów, a także przeprowadzenia plac pielęgnacyjnych już posadzonej roślinności – przycinania odrostów na drzewach, odchwaszczania rabat, czy aeracji (czyli napowietrzania) i nawożenia trawników.

Nowe nasadzenia kwiatów wykonujemy w różnych dzielnicach naszego miasta. Na skwerze przy ul. Gościnnej została założona sezonowa rabata ze stokrotek, bratki i stokrotki posadziliśmy również w Parku Zielonym, Parku Uphagena, a także w donicach przy al. Grunwaldzkiej. Kwietniki sezonowe z bratkami i stokrotkami założono także na rondzie przy ul. Kaplicznej i na ul. Gospody. Na nowo ułożony został również kwiatowy napis „Wrzeszcz”, znajdujący się przy pl. Komorowskiego.

Oprócz nowych nasadzeń wiosną zakładamy również łąki kwietne. W ostatnich dniach przygotowaliśmy podłoże i wysialiśmy nasiona na łąkach na ul. Gościnnej i na Jaśkowej Dolinie (ok. 2500 m2) oraz w Parku im. Ronalda Reagana (ok. 2000 m2).

Na pozostałych terenach zielonych, w tym także w pasach drogowych regularnie odbywa się ich wiosenne grabienie, nawożenie mineralne i ściółkowanie. Ze względu na suszę ograniczamy do minimum koszenie. Trawę przycinać będziemy tylko tam, gdzie jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w miejscach reprezentacyjnych. Tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, kosić będziemy 1 – 2 razy w roku.

Pielęgnacją objęte są również tereny lasów komunalnych, gdzie posadzono w sumie 500 szt. nowych leśnych drzewek, a miejsca uczęszczane przez spacerowiczów zostały wysprzątane na obszarze ok. 50 ha.

Konserwujemy i naprawiamy meble miejskie i urządzenia rekreacyjne

Podczas wiosennych porządków zajmujemy się również infrastrukturą, znajdującą się w parkach czy na skwerach i zieleńcach. Naprawiane i konserwowane są ławki, w których uzupełniane są brakujące lub zniszczone deski, są one również czyszczone i odmalowywane. Ponadto naprawiana i porządkowana jest nawierzchnia alejek spacerowych w parkach, dostawiane są także brakujące kosze na śmieci. W pasach drogowych zdemontowane zostały osłony, które chroniły rośliny przed solą drogową, pojawiły się za to zabezpieczenia z palików i lin, uniemożliwiające parkowanie samochodów na trawnikach i zieleńcach.

W drugiej połowie maja planowane jest przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej wszystkich obiektów rekreacyjnych będących w utrzymaniu GZDiZ. Kontroli poddane zostaną wszystkie elementy wpływające na bezpieczeństwo danych urządzeń, wykonane zostaną również prace poprawiające ich estetykę. Przy tej okazji przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiczną w dalszym ciągu zabronione jest korzystanie z placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Wiosenne porządki na cmentarzach

Prace porządkowe odbywają się także na gdańskich cmentarzach komunalnych. Na wszystkich nekropoliach oczyszczane są alejki oraz grabione trawniki, wykonywane są także cięcia pielęgnacyjne żywopłotów. W minionych tygodniach uzupełniono wyposażenie cmentarzy w narzędzia ogrodnicze (zakupionych zostało 700 sztuk narzędzi) oraz w worki na odpady do porządkowania grobów (25 tys. sztuk).

Na niektórych cmentarzach wykonano także większe prace konserwacyjne i remontowe. I tak na Cmentarzu Łostowickim wyremontowana została nawierzchnia asfaltowa na fragmentach ciągów pieszych, zaś na Cmentarzu Oliwskim naprawione zostało ogrodzenie, mające zapobiec wchodzeniu na teren cmentarza dzików. Ponadto na Cmentarzu Garnizonowym wymieniono fragment uszkodzonego ogrodzenia, zaś na Cmentarzu Pomniku Bohaterów Zaspa naprawiona została brama wjazdowa.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP