Wiadukt na al. Hallera – „Ja się nie zmieszczę?!”

Wiadukt kolejowy nad al. Hallera to newralgiczne miejsce w układzie drogowym Gdańska. Ze względu na swoją konstrukcję, a także przebiegającą pod wiaduktem trakcję tramwajową, nie każdy pojazd poruszający się po gdańskich ulicach może pod nim swobodnie przejechać. Niestety, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi starają się to zrobić.
Pojazd ciężarowy łamiący przepisy na al. Hallera
Pojazd ciężarowy łamiący przepisy na al. Hallera
fot. GZDiZ

Aby móc bezpiecznie przejechać pod wiaduktem na al. Hallera samochód nie może być wyższy niż 3,4 metra. Kierowców informują o tym umieszczone na wiadukcie znaki. W osi zamontowany jest znak „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości  3,4m”, natomiast na prawym pasie ruchu zamontowany jest znak „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości 2,6m”.

O ile przejazd pod wiaduktem samochodów osobowych nie powoduje kłopotów, o tyle problematyczny staje się przejazd w tym miejscu pojazdów o większych rozmiarach, czyli aut ciężarowych. W ich przypadku ryzyko „niezmieszczenia się” pod konstrukcją wiaduktu i uszkodzenia trakcji tramwajowej jest bardzo duże. Dlatego w 2016 roku na odcinku al. Hallera od skrzyżowania z ul. Trubadurów do skrzyżowania z ul. Kliniczną wprowadzony został „zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t”. Nie oznacza to jednak, że pewne części miasta zostały tym samym „odcięte” od możliwości dojazdu samochodów ciężarowych. Alternatywne trasy przejazdu dla ciężarówek prowadzą bowiem przez al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzką lub przez ul. Jana z Kolna i ul. Marynarki Polskiej.

Mimo obowiązujących zakazów wciąż spora liczba kierowców lekceważy przepisy i stara się skrócić sobie drogę przez al. Hallera, przejeżdżając pod wiaduktem. Ich zachowanie trudno wytłumaczyć zwyczajną pomyłką, roztargnieniem czy niezauważeniem znaku. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zainstalował specjalne, widoczne oznakowanie na wszystkich drogach, które prowadzą pod wiadukt, informujące o dopuszczalnym ruchu. Są to:

  • znaki B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” zastosowane w celu wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych i pojazdów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t – obowiązujące na odcinku al. Hallera od skrzyżowania z ul. Trubadurów do skrzyżowania z ul. Kliniczną,
  • znaki F-5 „uprzedzenie o zakazie” zastosowane w celu poinformowania uczestników ruchu, że wjazd samochodów ciężarowych jest zabroniony po przejechaniu odcinka 100m od skrzyżowania al. Zwycięstwa z al. Hallera w kierunku wiaduktu,
  • znaki F-6 „uprzedzające umieszczane przed skrzyżowaniem” zastosowane
    w celu poinformowania kierowców, że wjazd pojazdów ciężarowych jest zabroniony począwszy od skrzyżowania.

O tym, że na odcinku al. Hallera między al. Zwycięstwa a ul. Kliniczną obowiązują wspomniane wyżej zakazy oznajmiają także specjalne tablice zmiennej treści zainstalowane na dojeździe do wiaduktu od strony al. Zwycięstwa jak i al. Hallera. Uprzedzają one o przekroczeniu skrajni pionowej – w przypadku przejazdu samochodu powyżej wartości granicznej wyświetlają one komunikat ostrzegawczy „PRZEKROCZONA SKRAJNIA”. Ponadto w kwietniu 2020 roku przy skrzyżowaniu al. Hallera i ul. Trubadurów zamontowana została dodatkowa tablica zmiennej treści. Jej celem jest poinformowanie łamiącego przepisy kierowcę o konieczności zawrócenia, gdyż dalsza jazda i próba przejazdu pod wiaduktem grozi uszkodzeniem trakcji.

Pomimo istniejących zakazów i czytelnego oznakowania wciąż dochodzi do zdarzeń, które kończą się „utknięciem” pojazdu pod wiaduktem. W ubiegłym roku próby przejazdu samochodów ciężarowych zakończyły się trzykrotnie zerwaniem trakcji oraz zablokowaniem ruchu tramwajowego i samochodowego na wiele godzin w ważnym komunikacyjnie punkcie miasta. W 2020 roku takie zdarzenie miało miejsce raz.

Do potencjalnego zagrożenia dochodzi jednak znacznie częściej. Kamery systemu TRISTAR codziennie odnotowują kierowców, którzy łamiąc przepisy przejeżdżają pod wiaduktem – na szczęście bez negatywnych konsekwencji. Ponadto zainstalowana w tym roku tablica radarowa na al. Hallera na wysokości Opery Bałtyckiej rejestruje, ile razy na tablicach zmiennej treści wyświetlany jest komunikat o przekroczeniu skrajni. Czyli, ile pojazdów przekraczających swoją wielkością dopuszczalny rozmiar próbuje przejechać pod wiaduktem. Z analizy danych z tablicy radarowej wynika, że takich pojazdów jest średnio aż 10 dziennie!

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni po raz kolejny przypomina kierowcom o konieczności przestrzegania przepisów i dostosowania się do oznakowania. Dzięki jeździe zgodnej z prawem przejazd będzie komfortowy, a co najważniejsze bezpieczny.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP