Wiadukt drogowy i kładka dla pieszych w ciągu al. Sikorskiego przejdą gruntowny remont

Naprawa ustroju nośnego, dylatacji oraz balustrad. Konserwacja łożysk, wymiana izolacji i nawierzchni oraz umocnienie skarp. To zakres prac remontowych na wiadukcie drogowym oraz kładce dla pieszych znajdujących w ciągu al. Sikorskiego na węźle z al. Armii Krajowej. Prace rozpoczną się w poniedziałek 31 maja i wymagać będą zamknięcia wiaduktu oraz kładki i wprowadzenia objazdów. Planowo zakończą się 20 listopada.
Prace związane z remontem wiaduktu drogowego i kładki dla pieszych na węźle al. Sikorskiego i al. Armii Krajowej potrwają od 31 maja do 20 listopada
Prace związane z remontem wiaduktu drogowego i kładki dla pieszych na węźle al. Sikorskiego i al. Armii Krajowej potrwają od 31 maja do 20 listopada
fot. GZDiZ

Zakres robót na wiadukcie i kładce

Prace prowadzone będą jednocześnie na wiadukcie drogowym od strony skrzyżowania al. Armii Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką oraz kładce dla pieszych od strony centrum na wysokości ul. Pobiedzisko. Zakres prac na obu obiektach obejmuje:

  • naprawę powierzchni betonowych ustroju nośnego i podpór,
  • likwidację rys,
  • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
  • montaż nowych desek gzymsowych,
  • wymianę izolacji, balustrad i dylatacji,
  • ułożenie nowej nawierzchni,
  • wzmocnienie skarp z budową schodów rewizyjnych.

Ponadto na samym wiadukcie przeprowadzona zostanie konserwacja łożysk, a na kładce naprawione zostaną daszki nad trakcją tramwajową.

Oprócz wiaduktu drogowego wyremontowana zostanie kładka dla pieszych
Oprócz wiaduktu drogowego wyremontowana zostanie kładka dla pieszych
fot. GZDiZ

Zmiany w organizacji ruchu

Szeroki zakres prac na wiadukcie oraz kładce oznacza konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Od 31 maja prace realizowane będą na dole obiektów, co wymagać będzie zawężenia dolnej jezdni al. Armii Krajowej do jednego pasa ruchu. Obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. W przypadku robót, w których zamknięcie jednego pasa nie będzie wystarczająco bezpieczne dla kierowców, w godzinach nocnych oraz w weekendy dolna jezdnia będzie całkowicie zamykana, a ruch odbywać się będzie jezdnią górną.

W drugiej połowie czerwca planowane jest całkowite zamknięcie wiaduktu dla ruchu. Kierowcy dojeżdżający do al. Sikorskiego z centrum miasta będą musieli dojechać do skrzyżowania al. Armii Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką, a następnie zawrócić. Do dyspozycji będzie też tymczasowy łącznik, który wybudowany zostanie ok. 100 metrów przed skrzyżowaniem.

W przypadku kładki, która przez cały okres prac będzie wyłączona z ruchu, piesi będą mogli korzystać z wyremontowanej kładki po drugiej stronie węzła.

Wjazd na wiadukt drogowy na węźle al. Sikorskiego - al. Armii Krajowej
Wjazd na wiadukt drogowy na węźle al. Sikorskiego - al. Armii Krajowej
fot. GZDiZ

Jedna z kładek już wyremontowana

Remont wiaduktu oraz kładki dla pieszych to kontynuacja działań rozpoczętych w grudniu 2020 roku i prowadzonych wiosną 2021 roku. Wówczas naprawiona została kładka dla pieszych od strony skrzyżowania al. Armii Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką. Wymienione zostały balustrady i dylatacje, ułożono także nową nawierzchnię. Umocniono również przylegające do kładki skarpy.

Wiadukt i kładka na węźle al. Sikorskiego - al. Armii Krajowej
Wiadukt i kładka na węźle al. Sikorskiego - al. Armii Krajowej
google maps

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP