W mieście przybywa łanów kwietnych łąk

Jeszcze więcej przestrzeni w Gdańsku przeznaczamy na łąki kwietne. Do łąk weteranek z ubiegłych lat dołącza w tym roku 12 nowych lokalizacji. W sumie feerią barw i zapachów rozkwitnie wkrótce prawie 15 tysięcy metrów kwadratowych miasta. To kolejny sezon, w którym racjonalnie podchodzimy do koszenia traw.
Łąki kwietne są nie tylko piękne, ale też ważne i potrzebne
Łąki kwietne są nie tylko piękne, ale też ważne i potrzebne
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Dlaczego stawiamy na łąki kwietne?

Łąki kwietne już na stałe wpisały się w krajobraz miasta. Takie zagospodarowanie terenu pozytywnie wpływa zarówno na  różnorodność biologiczną, temperaturę oraz wilgotność, jak i na zmniejszenie stężenia pyłów w mieście.

Kwestia wilgotności jest wyjątkowo istotna. Zmiany klimatu poskutkowały suszą odczuwalną szczególnie w miastach. W walce z jej negatywnymi następstwami pomagają rośliny, którymi wysiewamy łąki kwietne. Roślinność łąkowa posiada bardziej rozwinięty system korzeniowy niż trawa, dzięki czemu dłużej magazynuje wodę i nie wymaga podlewania. Podczas deszczy efektywniej retencjonuje wodę, która powoli parując przyczynia się do poprawy mikroklimatu w mieście. Jest to jeden z powodów sukcesywnego zwiększania liczby łąk kwietnych w Gdańsku.

Łąki kwietne tam, gdzie chcą mieszkańcy

W tym roku w uzgodnieniu z Radami Dzielnic oraz z mieszkańcami przy pomocy Budżetu Obywatelskiego wyznaczyliśmy 12  kolejnych lokalizacji, w  których zakwitną polne kwiaty:

 • teren zieleni przy ul. Potęgowskiej (BO)
 • teren zieleni przy ul. Gościnnej / Junackiej (GZDiZ)
 • Park Reagana (BO)
 • teren zieleni przy ul. Inspektorskiej (Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
 • teren zieleni przy ul. Lubuskiej (BO)
 • teren zieleni przy ul. Uczniowskiej (BO)
 • teren zieleni przy ul. Słowackiego (GZDiZ)
 • teren zieleni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66 (BO)
 • teren zieleni przy zbiorniku Wielkopolska (GZDiZ)
 • teren zieleni przy ul. Otomińskiej (GZDiZ)
 • teren zieleni przy zbiorniku Świętokrzyska (GZDiZ)
 • teren zieleni przy ul. Kalinowej (GZDiZ).

Czarne złoto

Na 12 łąkach kwietnych użyty zostanie polepszacz gleby, zwany kompostem, wyprodukowany w Zakładzie Utylizacyjnym. Produkt ten powstaje z odpadów biodegradowalnych, wysegregowanych przez mieszkańców Gdańska. Dzięki Czarnemu Złotu Ogrodników gdańskie łąki będą rosły bujniej i piękniej. 

Łąka kwietna przy ul. Jaśkowa Dolina
Łąka kwietna przy ul. Jaśkowa Dolina
fot. Agnieszka Siniuk/GZDiZ

Czym zakwitną łąki kwietne?

Siejemy mieszanki roślin zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich. Można wśród nich znaleźć chabry bławatki, rumian polny, kąkole polne, cykorię podróżnik, żmijowca zwyczajnego, len wielokwiatowy, gipsówkę wytworną, dziurawiec zwyczajny, maki polne, nagietka lekarskiego, krwawnik pospolity, złocień polny czy macierzankę zwyczajną – w sumie ok. 100 gatunków dzikich kwiatów oraz ziół, które będą stanowiły prawdziwe oazy bioróżnorodności. Wśród bujnych, pachnących roślin, schronienie znajdą owady, małe ssaki i ptaki.

Dosiewamy, doglądamy

W 2021 roku ze środków Rad Dzielnic oraz Budżetu Obywatelskiego założyliśmy w sumie 15 kwitnących łąk. W tym roku w większości zeszłorocznych lokalizacji wykonaliśmy dosiew, by dodatkowo urozmaicić ekosystem – kwiatów będzie jeszcze więcej, a łąki jeszcze skuteczniej będą magazynowały wodę.

Weteranki znów zachwycą

Łąki kwietne pojawiają się w Gdańsku od kilku lat i trudno już wyobrazić sobie miasto bez nich. Wzbudzające zachwyt kolejny sezon łąki weteranki podziwiać można między innymi:

 • vis a vis Teatru Szekspirowskiego,
 • w Alei Vaclava Havla,
 • przy pętli Chełm,
 • w pasie rozdziału ul. Łostowickiej.
Łąka kwietna przy ul. Matejki
Łąka kwietna przy ul. Matejki
fot. Alicja Chrzanowska/GZDiZ

Racjonalne koszenie czyli kompromis między rekreacją, porządkiem i bezpieczeństwem

Trawę kosimy regularnie tam gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo ruchu drogowego, tzw. trójkąty widoczności. Ograniczenia w koszeniach również nie będą dotyczyły trawników, które znajdują się w miejscach reprezentacyjnych na Głównym i Starym Mieście. Regularne koszenie odbywać się będzie również w zabytkowych parkach – w Parku Oliwskim, Oruńskim, Kuźniczki, Brzezieńskim, Przymorze, Królewskiej Dolinie oraz w Parku Jasień. Pielęgnować musimy trawniki, które są wyposażone w system automatycznego nawadniania. Regularnie koszone będą także miejsca rekreacyjne chętnie odwiedzane przez mieszkańców, tak aby dostęp do nich był swobodny.

W pozostałych miejscach częstotliwość koszeń uzależniona będzie od intensywności wegetacji, na co wpływ mieć będzie pogoda.

Z roku na rok zwiększamy liczbę miejsc użytkowanych ekstensywnie, które wykaszane są raz w roku. W obszarach tych inicjujemy stopniową przemianę roślinności, która masowo pojawia się na terenach zupełnie nieużytkowanych, w półnaturalne łąki. Wykorzystujemy istniejący naturalny bank nasion, poprzez umożliwienie obsiania się roślin jednorocznych, właściwych siedliskowo dla obszarów łąkowych. Dla takich obszarów miejsce znajdzie się zarówno na terenie parków i zieleńców, jaki i w obrębie zieleni nieurządzonej. Półnaturalne łąki oraz te powstałe z wysiewu są wykaszane raz w roku – jesienią lub wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji.

Ekstensywnie użytkowanych łąk miejskich nie należy mylić z łąkami kwietnymi, do których powstania nie wystarczy tylko zmniejszenie częstotliwości koszenia. Łąki kwietne wymagają specjalnego przygotowania podłoża, wysiewu odpowiednich mieszkanek roślin i pielęgnacji, w celu ochrony przed roślinami inwazyjnymi.

Polne kwiaty z łąk mogą być malowniczym tłem dla zdjęć lub obiektem obserwacji botanicznych i przyrodniczych. Łąki już teraz prezentują się bajkowo – wszak lato coraz bliżej.

Łąka kwietna przy ul. Kołobrzeskiej
Łąka kwietna przy ul. Kołobrzeskiej
fot. Jakub Majkowski/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP