Dodatkowe oznakowanie Tunelu pod Martwą Wisłą

Tunel pod Martwą Wisłą przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych – aut osobowych, ciężarówek, motocykli i autobusów. Nie mogą poruszać się w nim piesi i rowerzyści, choć zdarza się, że mimo obowiązujących zakazów, osoby te wchodzą lub wjeżdżają do Tunelu. Dlatego, by zminimalizować ryzyko takiego zachowania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ustawi dodatkowe oznakowanie. Nowe znaki pojawią się 14 lipca.
Znaki zakazu wjazdu rowerów i ruchu pieszych na tablicach zmiennej treści przed wjazdem do Tunelu pod Martwą Wisłą
Znaki zakazu wjazdu rowerów i ruchu pieszych na tablicach zmiennej treści przed wjazdem do Tunelu pod Martwą Wisłą
fot. Michał Adamkiewicz/GZDiZ

Choć przy wjazdach do obu rur Tunelu pod Martwą Wisłą, zarówno od strony ul. Marynarki Polskiej, jak i od strony węzła Ku Ujściu znajdują się znaki B-9 zakaz wjazdu rowerów oraz B-41 zakaz ruchu pieszych, nie zawsze są one przestrzegane przez rowerzystów oraz pieszych. Świadczą o tym statystyki – w 2020 roku odnotowanych zostało już 18 przypadków wejścia do Tunelu pieszego oraz 13 wjazdów rowerzystów. W czerwcu miał miejsce szczególnie niebezpieczny incydent, kiedy do Tunelu pod Martwą Wisłą wjechał rowerzysta z przyczepką z dzieckiem.

Rocznie do tego typu zdarzeń dochodzi ponad 50 razy i stanowią one w sumie 18% wszystkich nieprzewidzianych sytuacji, jakie dzieją się w Tunelu (10% to wjazdy rowerzystów, 8% wejścia pieszych). Dla porównania 43% to zatrzymania pojazdów z powodu awarii, 5% zdarzeń stanowią zatory drogowe, a 3% to kolizje pojazdów. Najczęściej piesi i rowerzyści w Tunelu pojawiają się w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec sierpień), kiedy pogoda sprzyja poruszaniu się po mieście rowerem lub piechotą. Odnotowuje się wówczas ok. 10 tego typu zdarzeń miesięcznie. Z kolei jesienią i zimą, przy gorszych warunkach atmosferycznych tego typu incydentów jest mniej – są to pojedyncze przypadki.

Pojawienie się w Tunelu pieszego lub rowerzysty jest bardzo niebezpieczne, zarówno dla nich samych, jak i dla jadących wewnątrz Tunelu kierowców. Poruszają się tam oni z dużą prędkością, co stwarza dużo ryzyko potrącenia. Opaska z płyt chodnikowych, która znajduje się przy ścianach Tunelu nie służy bowiem do poruszania się pieszych czy rowerzystów, a jedynie do ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Ponadto kierowcy, którzy zauważają pieszego lub rowerzystę w Tunelu zmuszeni są do nagłego hamowania i zmiany pasa ruchu, co może stać się przyczyną kolizji z sąsiednimi pojazdami.

Dlatego w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowane zostaną dodatkowe cztery znaki zakazu ruchu pieszych oraz wjazdu rowerzystów. Trzy znaki (2 znaki zakaz ruchu pieszych + zakaz wjazdu rowerów, 1 znak zakaz wjazdu rowerów) znajdą się bezpośrednio przed wjazdami do rur Tunelu zarówno od strony ul. Marynarki Polskiej, jak i węzła Ku Ujściu. Znak zakazu wjazdu rowerów stanie także przed wjazdem na rondo przy ul. Marynarki Polskiej. Ponadto znaki zakazu wjazdów rowerów i ruchu pieszych będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści przy wjeździe do Tunelu od strony ul. Marynarki Polskiej.

Przypominamy jednocześnie, że piesi i rowerzyści mogą przedostać się z jednej strony Tunelu na drugą, korzystając z autobusów komunikacji miejskiej linii 158 i 258, którymi można przewozić rowery. W lipcu i sierpniu przez Tunel jeżdżą również autobusy linii 658, które są przystosowane do przewozu 8 rowerów.

Montaż dodatkowego oznakowania przy Tunelu pod Martwą Wisłą
Montaż dodatkowego oznakowania przy Tunelu pod Martwą Wisłą
fot. Karol Stańczak/GZDiZ
Montaż dodatkowego oznakowania przy Tunelu pod Martwą Wisłą
Montaż dodatkowego oznakowania przy Tunelu pod Martwą Wisłą
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP